Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Overige maatregelen

Naast de hinderpremie bestaan er ook andere maatregelen waarop een ondernemer beroep kan doen bij hinder door openbare werken.

Waarborg bij hinder openbare werken (Vlaamse overheid) 

Het Derde Waarborgbesluit versoepelt de bestaande waarborgregeling ten aanzien van kmo’s die hinder ondervinden als gevolg van openbare werken. De basis is het Decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen (B.S., 20 februari 2004).


Het derde waarborgbesluit is opgenomen in Besluit van de Vlaamse regering van 27 mei 2005 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen die hinder ondervinden als gevolg van openbare werken (B.S., 10 juni 2005).    

Voor alle informatie over de Waarborgregeling kunt u terecht op de website van Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV/z)

 

Overige maatregelen

Naast de Hinderpremie en de waarborg bij hinder openbare werken zijn er ook nog andere flankerende maatregelen. We geven een beknopt overzicht met telkens tussen haakjes de bevoegde instantie

  • Tijdelijke werkloosheid voor personeel (Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening (RVA))

  •  Vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen voor zelfstandigen (sociaal verzekeringsfonds)

  • Uitstel van betaling RSZ-bijdragen: (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ))

  • Fiscale maatregelen (via boekhouder of FOD Financiën)

  • Waarborgregeling bij hinder openbare werken (Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV/z))

  • Terugbetalingen en voorafbetalingen (FOD Financiën)  

  • Uitverkoop (FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie)

 

Preventieve luik

De minder hinder maatregelen zijn vooral curatief. Ook het preventieve luik is natuurlijk van wezenlijk belang teneinde hinder bij openbare werken zoveel mogelijk te vermijden of te verminderen. De VVSG ontwikkelde een aantal instrumenten die een geïntegreerde aanpak van hinder bij openbare werken mogelijk moeten maken.

         

Navigatie