Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Wetgeving Minder hinder

Wet inkomenscompensatievergoeding: voornaamste wijzigingen

  • Vereenvoudiging van de aanvraag inkomenscompensatievergoeding: in twee stappen in plaats van drie (1. Hinder attest aanvragen bij de gemeente; 2. Inkomenscompensatievergoeding aanvragen bij het Participatiefonds).

  • Uitbreiding van het toepassingsveld voor ondernemers: sluiting van de onderneming 7 dagen i.p.v. 14 dagen; vergoeding van 70 Euro i.p.v. 40 Euro.

  • Informatieplicht van de gemeente: de regeling blijft behouden, met dien verstande dat de gemeente enkel de ondernemers van zijn grondgebied op de hoogte dient te brengen van de werken.

  • Financieringsstelsel: voor de financiering van het Participatiefonds wordt vanaf 1 januari 1 miljoen euro gereserveerd vanuit de federale algemene uitgavenbegroting. Dit betekent dat de bijdragen van de gemeenten hiermee vervallen. Tot op heden moeten de gemeenten als bouwheer voor elk afzonderlijk werk van algemeen nut op het openbaar domein een vergoeding van 0,125% van de kostprijs betalen aan het Participatiefonds. Met de wijziging is meteen het belangrijkste euvel voor de gemeente, nl. het financieringsstelsel, eindelijk van de baan. Voor werken die vóór 1 januari worden gegund, zal wel nog een vergoeding verschuldigd zijn aan het fonds.

Navigatie