Voor een sterk lokaal bestuur

Op zoek naar een presentatie van #VVSGtrefdag?

Kies hieronder uw thema

Hinderpremie

Nieuws

Vanaf 1 juli 2017 kunnen handelaars die hinder ondervinden van wegenwerken, rekenen op een hinderpremie van 2.000 euro, voor werken die starten na 1 juli . Daarnaast zullen handelaars ook nog een premie van 80 euro per dag kunnen ontvangen vanaf de 22ste sluitingsdag. Het uitvoeringsbesluit van de hinderpremie en de sluitingspremie werd op 12 mei goedgekeurd door de Vlaamse Regering (inforumnr. 311622;  B.S. op 20 juni 2017).

Enkel een beperkte groep ondernemers komt in aanmerking, namelijk de detailhandel, de horeca en allerhande diensten waarvoor persoonlijk en direct contact met de klanten vereist is. Bovendien mag de onderneming maximaal negen werknemers tellen. De hinderpremie vervangt en integreert twee vroegere hindermaatregelen: de rentetoelage en de inkomenscompensatievergoeding.

De gemeenten leveren vanaf 1 juli  2017 geen hinderattesten meer af. De premie wordt automatisch toegekend door gebruik te maken van de gegevens die (o.a.) de gemeente invoert in het Generiek informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) in combinatie met de gegevens van ondernemingen in de Verrijkte Kruispuntbank voor Ondernemingen (VKBO).

Het tijdig en correct invoeren van geplande werken in het GIPOD is van groot belang voor de getroffen ondernemer. Gebeurt dat niet, dan zal de ondernemer immers niet geselecteerd worden voor de automatische toekenning van een hinderpremie.

Meer informatie vindt u via www.vlaio.be/hinderpremie (Agentschap Innoveren en Ondernemen), of stuur uw vraag naar hinderpremie@vlaio.be .

Een aantal exemplaren van de brochure 'Hinder door wegenwerken voor uw deur?' bezorgde het Agentschap Innoveren en Ondernemen aan alle Vlaamse gemeenten, zodat u daar als gemeente kan gebruik van maken voor de communicatie naar ondernemers die binnenkort getroffen worden door wegenwerken. Extra exemplaren kan u aanvragen via communicatie@vlaio.be of u vindt het communicatiepakket ook op www.vlaio.be/hinderpremiecommunicatie

Hinderpremie

De hinderpremie bedraagt steeds 2.000€ en is er voor kleine ondernemingen met maximum 9 werknemers die ernstige hinder ondervinden van wegenwerken voor de deur. De zaak moet daarenboven vaste openingstijden hebben.

Niet iedereen ontvangt deze premie, deze richt zich voornamelijk op de detailhandel (winkeliers), de horeca en ondernemingen waarbij ter plaatse een persoonlijk en direct klantencontact is.

Alle voorwaarden en hoe de premie moet worden aangevraagd, is weergegeven in de brochure 'Hinder door wegenwerken voor uw deur?'

Sluitingspremie

Indien een handelaar toch genoodzaakt is om de zaak te sluiten, kan deze één of meerdere sluitingspremies aanvragen en bedraagt 80 € per sluitingsdag. Deze aanvraag gebeurt online via vlaio.be/hinderpremie. De aanvraag moet uiterlijk op de startdatum van de sluiting ingediend worden.

Alle voorwaarden voor het aanvragen van een sluitingspremie vindt je op www.vlaio.be/hinderpremie

Rentetoelage en Inkomenscompensatievergoeding verdwijnen

Handelaars die vóór 1 juli 2017 al hadden af te rekenen met hinder door wegenwerken, kunnen tot 31 december 2017 (en dus niet uiterlijk tot 30 juni 2017 zoals eerder was voorzien) een aanvraag indienen voor de vroegere steunmaatregelen nl. de rentetoelage en/of de inkomenscompensatievergoeding. Dit onder voorbehoud van de goedkeuring van de wijziging van de overgangsbepalingen in het uitvoeringsbesluit door de Vlaamse Regering (voorzien najaar 2017). De subsidiabele hinderperiode in de dossiers van de rentetoelage en/of de inkomenscompensatieregeling kan maximaal lopen tot 31 december 2017.

Rol van de gemeente

Gemeenten zullen niet langer gevraagd worden om hinderattesten af te leveren aan getroffen ondernemingen rekening houdend dat de nieuwe hinderpremie gebruik maakt van een automatische selectie.

Om de gemeente te ondersteunen in hun communicatie naar de handelaars in hun eigen gemeente, heeft het Agentschap Innoveren en Ondernemen een presentatie en een informatiefilmpje ter beschikking. De gemeente kan het communicatiepakket downloaden via www.vlaio.be/hinderpremiecommunicatie

GIPOD

Het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) brengt alle informatie over werken of manifestaties op het openbaar domein zoveel mogelijk samen. Het zorgt ervoor dat er meer afstemming komt tussen nuts- en wegenwerken.Voor meer informatie verwijzen we naar de webpagina over GIPOD.

Preventieve luik

De minder hinder maatregelen zijn vooral curatief. Ook het preventieve luik is natuurlijk van wezenlijk belang teneinde hinder bij openbare werken zoveel mogelijk te vermijden of te verminderen. De VVSG ontwikkelde een aantal instrumenten die een geïntegreerde aanpak van hinder bij openbare werken mogelijk moeten maken.

Regelgeving 

 

Overige informatie en documenten

Navigatie