Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Nuttige Informatie en publicaties

 • Handboek lokale economie: hoofdstuk Vergunning van handelsvestigingen
  VVSG heeft in samenwerking met  het Kabinet van de federale minister van Economie , Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie, Administratie Economie, FOD Economie, K.M.O., middenstand en energie en mensen uit de lokale besturen, een praktisch handboek uitgewerkt.
  Het handboek bevat een concrete en praktische vertaling (concretisering van de criteria) van de wet en de KB’s, alsook een hele resem modeldocumenten (checklists, brieven,…) die gehanteerd kunnen worden bij de behandeling van een aanvraagdossier.
  U kan dit handboek bestellen via Politeia

 • Gids voor Steden en Gemeenten
  Deze gids, opgesteld door FOD Economie, K.M.O, middenstand en energie, biedt een toelichting bij de wetteksten en KB’s.

 • FAQ’s:
  Een antwoord op de meest gestelde vragen m.b.t ondernemen – Belgische reglementering – handelsvestigingen vindt u hier

 • Brochures, uitgegeven door FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
      
  Gegevens voor een marktstudie in de sector van de kleinhandel in voedingsproducten
  De dienst Planologie van de Handel publiceert ieder jaar een overzicht van de bestaande hypermarkten, supermarkten en superettes van de VOEDINGSSECTOR in België, afgesloten per 31 december van het afgelopen jaar. Deze gegevens die ondergebracht zijn in 12 delen ( 1 per provincie en 2 voor het Brussels Gewest ), zijn het resultaat van de effectieve opnames die op het terrein zijn uitgevoerd door een team van enquêteurs van de dienst Planologie. De informatie bestaat uit : het adres, de firmanaam, het embleem, de netto-oppervlakte, de netto-oppervlakte m.b.t. voedingswaren, de aan- of afwezigheid van een beenhouwerij en het openingsjaar als zelfbedieningszaak. Een cartografische weergave per gemeente, alsook de bevolkingsevolutie per gemeente zijn eveneens toegevoegd. 

Opname van de voornaamste distributieketens in de niet-voedingssector

Deze brochure geeft een lijst van verkoopspunten van een honderdtal emblemen in de NIET VOEDINGSSECTOR met hun adres, hun binnen- en buitenverkoopsoppervlakte en het openingsjaar, d.i. het jaar waarin het verkoopspunt voor het eerst onder een bepaald uithangbord werd geopend.Zij bevat eveneens een cartografische weergave van het aantal verkoopspunten per activiteitsector en per deelgemeente. 


U kan beide soorten brochures per provincie terugvinden en downloaden op:
http://www.mineco.fgov.be/homepull_nl.htm   (economische informatie – publicaties – catalogus publicaties– lijst per thema – distributie)

 

 

Navigatie