Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Ambulante handel en kermissen

​​Inleiding

De organisatie van markten, kermissen en andere ambulante handel is sinds juli 2014 naar aanleiding van de zesde staatshervorming een Vlaamse bevoegdheid.

De federale wetgeving is in het voorjaar van 2017 door Vlaanderen aangepast aan de lokale noden en verwachtingen. De VVSG was nauw betrokken bij deze nieuwe regels voor ambulante handel. De ingewikkelde regels en de administratieve lasten van weleer zijn in het belang van de gemeenten én de marktkramers grondig vereenvoudigd. Verder blijft een Vlaams kader behouden wat een zekere uniformiteit biedt. Maar er is ook meer autonomie voor de gemeenten om hiervan af te wijken zodat ze meer een beleid op maat kunnen voeren en niet langer vasthangen aan een al te rigide kader.

De gemeenten hebben een belangrijke rol te vervullen wat betreft de organisatie van ambulante activiteiten en kermissen. De organisatie ervan moet vastgelegd worden in een gemeentelijk reglement. Ook voor de ambulante activiteiten in het kader van manifestaties zoals braderieën, rommelmarkten, kerstmarkten, beurzen is er steeds een rol voor gemeenten weggelegd.

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen ontwikkelde een leidraad voor lokale besturen waarin alle aspecten van ambulante handel op een overzichtelijke wijze gebundeld staan.

Via onderstaande links vindt u alle relevante informatie per thema:.

 

Regelgeving

8 juni 2017 - Besluit Vlaamse Regering met nieuwe regels ambulante handel treedt in werking

Na het decreet is op donderdag 8 juni ook het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 (Belgisch Staatsblad 29 mei 2017)  in werking getreden. Dit Besluit bevat de wijzigingen van het KB van 24 september 2006 over de organisatie en uitoefening van ambulante activiteiten. De belangrijkste principes bij de wijzigingen zijn administratieve vereenvoudiging, deregulering en lokale autonomie. Er zijn belangrijke wijzigingen inzake overdracht standplaatsen, standwerkers, losse standplaatsen, occasionele verkopen verenigingen, etc. De nieuwe regels primeren op het gemeentelijk reglement. Bijvoorbeeld overdracht: het is niet langer elke ambulante activiteit stop te zetten bij overdracht (= Besluit) ook al staat in het gemeentelijk reglement de voorwaarde van stopzetting bij overdracht nog vermeld.

Hier vindt u een officieuze gecoördineerde versie van het KB (VLAIO i.s.m. VVSG) zodat u snel zicht hebt op de wijzigingen.

28 april 2017 - Studiedag 'Nieuwe regels ambulante handel - ruimte voor lokaal maatwerk'

De VVSG organiseerde op 28 april 2017 in samenwerking met en met steun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen een studiedag om de nieuwe regelgeving uitgebreid toe te lichten.  De presentaties van deze dag kan u hier downloaden:

Navigatie