Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Ondernemingsdata

​Inleiding

Ondernemingsdata zijn van cruciaal belang voor het voeren van een gemeentelijk economisch beleid. De authentieke bron voor ondernemingsdata is de Kruispuntbank van Ondernemingen, beter gekend als KBO.

De KBO is een gegevensdatabank waarin alle basisgegevens van ondernemingen en hun vestigingseenheden zijn opgeslagen. Elke onderneming en vestigingseenheid krijgt in de KBO een uniek identificatienummer.

Regelgeving

De KBO is opgericht in 2003 bij Wet van 16 januari 2003 en aangepast binnen het Wetboek Economisch Recht Boek 3 titel 2.

KBO toepassingen

Er zijn verschillende toepassingen binnen KBO. De belangrijkste toepassingen voor gemeenten zijn:

  • KBO Select: lijsten van ondernemingen. Bijvoorbeeld lijst van alle actieve vestigingen in de gemeente of lijst van starters, …. 

Toegang tot KBO

Om gebruik te kunnen maken van KBO Select moet je als gemeente toegang hebben tot de gegevens van KBO: zie webpagina 

In de VVSG brochure  'Ondernemingsdata: KBO toepassingen' kan u het volledige stappenplan om toegang te verkrijgen, doornemen bij vraag 5.

1.  Aanvraagformulier invullen: zie toelichting  

2. Akkoord KBO

3. Effectieve toegang door toegangsbeheerder van uw gemeente

4. Toegang KBO

Hoe KBO Select gebruiken?

Er is een praktijkgerichte handleiding KBO Select beschikbaar. Deze gebruikershandleiding is een hulpmiddel bij het gebruik van KBO Select en bevat de nodige uitleg met de bijhorende schermen.

Datakwaliteit verhogen

Gezien de KBO de authentieke bron is, is het van belang dat er een hoge datakwaliteit is en de fouten zo minimaal mogelijk.

Er zijn verschillende invalshoeken om hieraan te werken:

  • FOD Economie: De FOD Economie heeft reeds heel wat inspanningen geleverd om de kwaliteit van data in de KBO te verbeteren (zie overzicht)
  • My Enterprise: gratis verbeteren en aanpassen van gegevens in de KBO door de ondernemer zelf. Zie ook brochure My Enterprise

Navigatie