Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Nieuw actieplan Ondernemingsvriendelijke Gemeente

Vlaams minister Ceysens heeft de projectoproep ‘Ondernemingsvriendelijke gemeente’ gelanceerd. Met de lancering van de projectoproep 2009 wordt een belangrijke stap gezet in de realisatie van het actieplan ondernemingsvriendelijke gemeente. Deze oproep moet immers leiden tot nieuwe, kwaliteitsvolle projecten die lokale besturen stimuleren en ondersteunen om hun beleid en dienstverlening beter af stemmen op de noden en verzuchtingen van de ondernemers. Prioriteit gaat daarbij naar projecten die focussen op de introductie van innovatie in de kleinhandel of op de opportuniteit van de Europese dienstenrichtlijn om de gemeentelijke dienstverlening voor alle ondernemers te verbeteren. Projectvoorstellen kunnen ingediend worden door (verenigingen van) lokale besturen en ondernemersorganisaties. Projecten die gezamenlijk worden uitgevoerd genieten een voorkeur. Voor de oproep 2009 is een budget van 2 miljoen euro voorzien. Per project kan de subsidie tot maximum 500.000 euro bedragen. Indienen kan tot 12 maart 2009 om 12 uur bij het agentschap Economie. 

Alle informatie over de oproep vindt u in de handleiding en het aanvraagformulier. Deze documenten kan u ook terugvinden op
www.vlaanderen.be/ondernemen onder de rubriek ondernemingsvriendelijke gemeente. Voor meer inlichtingen over de oproep, het actieplan of het aanvragen van het aanvraagformulier kunt terecht bij het agentschap Economie. Hiervoor kunt u mailen naar ruimtelijke.economie@vlaanderen.be of contact opnemen met Machteld De Dobbeleer (02-553 38 79, tussen 9u en 14u45)

In kader van deze oproep organiseerde VVSG een infosessie voor ambtenaren en schepenen Lokale Economie. De meest gestelde vragen die tijdens deze infosessie aan bod kwamen leest u in de FAQ-lijst. De belangrijkste info vindt u in deze presentatie.

Navigatie