Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Geïntegreerde aanpak Minder Hinder bij openbare werken

Hinder bij openbare werken op een geïntegreerde manier aanpakken en proberen tot een minimum te beperken, waren de hoofddoelstellingen van dit project. Hiervoor moest het bestaande instrumentarium verfijnd worden en dienden ook enkele nieuwe instrumenten aangemaakt te worden. Zo werd er een minder hinder checklist opgemaakt en werden modellen voor minder hinder clausules in bestekken gepubliceerd. Daarnaast werd er een laagdrempelige brochure uitgewerkt die de code voor infrastructuurwerken toelicht en er verscheen een handboek Minder Hinder met onder meer een inventarisatie van goede praktijkvoorbeelden.
Ten slotte werd in een aantal pilootprojecten (Dendermonde, Tongeren, Torhout en Sint-Laureins – Kaprijke) ook een bereikbaarheidsmanager ingezet.

De nieuwe instrumenten aangemaakt in kader van dit project kan u hier raadplegen:

Navigatie