Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Voorbereiding fiscaal beleid lokale besturen

Ondernemingen klagen de wirwar van belastingen aan. Met dit project wilden we daarom de impact van de bestaande gemeentelijke heffingen op de ondernemer in kaart brengen en nagaan hoe de lokale fiscaliteit optimaal uitgebouwd kan worden om bedrijven een sterke lokale dienstverlening te waarborgen. In dit kader werd een onderzoek gedaan naar de gemeentelijke belasting op vennootschapsresultaten, zoals die op vandaag bestaat in Duitsland (de zogenaamde Gewerbesteuer).

Er werd een webframe ontwikkeld dat gemeenten als leidraad kunnen gebruiken om hun belastingsreglementen via hun eigen gemeentelijke website op een uniforme en transparante wijze te ontsluiten.

Daarnaast werd een instrument ontwikkeld waarmee gemeenten hun eigen fiscaliteit kunnen doorlichten en waar nodig verbetertrajecten kunnen opstarten. Deze ‘belasting- en retributiescan’ werd uiteindelijk uitgevoerd in 7 pilootgemeenten.

Navigatie