Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Benchmarking en coachingprojecten tussen gemeenten

Uit het rapport van de enquête ‘Bedrijfsvriendelijke Gemeente’ bleek dat vergelijkbare gemeenten een heel uiteenlopende score behaalden voor hun economisch beleid. Met dit project wilden we de factoren voor goed of slecht presteren inzake ondernemersvriendelijkheid in kaart brengen. Deze gegevens werden nadien als uitgangspunt gebruikt om verbetertrajecten en specifieke coachingprogramma’s op te starten.

Aan de hand van interviews met gemeenten die goed scoorden op de enquête Bedrijfsvriendelijke Gemeente werden de determinanten die kunnen leiden tot een bedrijfsvriendelijk beleid onderzocht en vastgelegd. Deze werden omschreven in een benchmarkrapport, waarin ook een aantal richtlijnen voor gemeenten die een meer bedrijfsvriendelijk beleid willen voeren, werden opgenomen.

In een tweede fase van het project werden vijf coachingprojecten opgestart tussen twee gemeenten, één ‘goed’ en één ‘minder goed’ scorende op de enquête BVG, waarbij aan de hand van ervaringsuitwisseling een aantal weluitgewerkte lokaal economische thema’s aan bod kwamen. De ervaringen uit deze sessies werden nadien mee opgenomen en verwerkt in het benchmarkrapport.

 

 

 

Navigatie