Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Uitbouw van een kenniscentrum voor centrummanagement en distributiebeleid

Het Kenniscentrum voor centrummanagement en distributiebeleid, opgericht door VVSG en UNIZO, had twee kerntaken. Enerzijds was dit de organisatie van vier themadagen voor centrummanagers, ambtenaren en schepenen lokale economie en andere ambtenaren en mandatarissen die verantwoordelijk zijn voor het commercieel beleid binnen de gemeente.

Themadag 1: Een gemeentelijk distributiebeleid in een wijzigend winkellandschap’ - 14 december 2006 (Vilvoorde)  
Een groeiend aantal gemeenten en steden wil werk maken van een gepast winkelaanbod voor inwoners en bezoekers.  Met concrete maatregelen willen zij de commerciële aantrekkingskracht van hun gemeenten verhogen: handelspandenfonds, subsidie voor startende handelaars, promotiecampagne voor de troeven van het winkelapparaat, commerciële invullingen aan leegstaande gebouwen,…. De nieuwe wet op de grote handelsvestigingen geeft gemeenten en steden een belangrijk instrument om sturend op te treden in de ontwikkeling van het handelsapparaat.

Themadag 2: ‘Mobiliteitsuitdagingen in het gemeentelijk distributiebeleid’ - 29 maart 2007 (Gent)
Onze kernen van steden en gemeenten zijn centra van allerlei activiteiten. Heel wat van deze activiteiten trekken verkeer aan, zo ook  handel. In hun  zorg om aantrekkelijke winkelkernen worden gemeenten en steden uitgedaagd antwoorden te geven op de mobiliteitsknelpunten. Van een goede bereikbaarheid van kernen met verschillende vervoersmodi, over een doordachte organisatie van het parkeren, tot het beleveren van de handelszaken in de kernen.

Themadag 3: ‘Een aantrekkelijke stad door een aantrekkelijke horeca: het horecabeleidsplan’  - 20 september 2007 (Genk)
De horecasector is een basisvoorwaarde voor een leefbare stad. Een goed gemeentelijk horecabeleid versterkt deze troeven en pakt mogelijke negatieve effecten aan. Maar hoe voer je nu zo een horecabeleid? Wat zijn de kenmerken van een doeltreffend horecabeleid? 

Themadag 4:Instrumenten voor een lokaal distributiebeleid’ - 22 november 2007 (Mechelen)
Hoe voert u een krachtig distributiebeleid? Het vraagt effectieve instrumenten.  Instrumenten die het lokaal distributiebeleid helpen realiseren. 

Het tweede luik was de oprichting van een website voor centrummanagement en distributiebeleid waarbij een toegang voorzien werd tot een kennisdatabank en een forum voor ervaringsuitwisseling werd gestart.

Meer info: stefan.thomas@vvsg.be of 02/211.55.65

Navigatie