Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Ken uw gemeente, ken uw bedrijven en hun vertegenwoordigers

Een belangrijke taak van de ambtenaar lokale economie is ondernemers op een correcte manier  informeren en hen naar de juiste instanties doorverwijzen. Om gemeenten te stimuleren tot een vlotte informatiedoorstroming naar ondernemers en hen te ondersteunen bij de uitbouw van het thema Lokale Economie op de gemeentelijke website werd een ‘webframe Lokale Economie’ ontwikkeld. Hasselt en Wetteren ging bij wijze van pilootproject met dit webframe aan de slag. Nadien werd het aan alle andere Vlaamse gemeenten ter beschikking gesteld.

Daarnaast is het ook belangrijk dat gemeenten de werking van de gemeentelijke advies- en overlegorganen op een transparante wijze beschikbaar te maken. Daarom publiceerde VVSG de  brochure ‘Betrek ondernemers bij het gemeentebeleid – Gemeentelijke adviesraden voor het economisch beleid’. Deze brochure beschrijft het belang en de werking van adviesraden voor economisch beleid in gemeenten en bevat enkele praktische tips. Bovendien werd ook een oproep gelanceerd om een ondernemersevenement te organiseren in de eigen gemeente.

Er werd ook een inventarisatie gemaakt van de verschillende adviesraden voor het economisch beleid in de 308 gemeenten en steden.

Meer info: pieter.vansande@vvsg.be of 02/211.56.38

Navigatie