Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Vertegenwoordiging lokale besturen

Om toe te zien op de kwaliteit en de doeltreffendheid van de uitvoering van het operationeel programma werden een Toezichtscomité en een Technische Werkgroep in het leven geroepen. VVSG zetelt in beide organen als vertegenwoordiger van de lokale besturen. Hieronder vindt u een overzicht van de samenstelling en afgevaardigden, alsook de stafmedewerkers die namens VVSG participeren. 
Voor vragen betreffende de verschillende prioriteiten of eigen dossiers kan u hen steeds contacteren.

Toezichtscomité

Samenstelling:
Effectieve leden (met stemrecht): beheersautoriteit, de leden van de Vlaamse Regering, 5 afgevaardigden voor de provincies, 5 afgevaardigden voor de lokale besturen (waaronder Antwerpen en Gent), aan te duiden door de VVSG;
Adviserende leden (zonder stemrecht): EC, certificerings-en auditautoriteit, de sociale partners

Afgevaardigden namens de lokale besturen:
Effectief: Francine Quanten (directeur gemeentebestuur Genk); plaatsvervanger, Stefan Thomas (stafmedewerker VVSG) 
Effectief: Patrick Poppe (burgemeester Zele); plaatsvervanger: Karen Alderweireldt (coördinator Vlinter)
Effectief: Ingrid Pira (burgemeester Mortsel); Bart Palmaers (stafmedewerker economie)

Ook Stad Gent en Stad Antwerpen hebben een mandaat in het Toezichtscomité

Technische Werkgroep

Samenstelling:
Kerngroep: de Vlaamse administraties, de provinciale administraties, de lokale administraties via de VVSG + de grootstedelijke administraties Antwerpen en Gent
SERV, MINARAAD + andere partners en externen in functie van prioriteit, operationele doelstelling en actie

Afgevaardigden namens de lokale besturen:
Prioriteit 1: Kenniseconomie en innovatie – Stefan thomas (stafmedewerker economie)
Prioriteit 2: Ondernemerschap – Bart Palmaers (stafmedewerker economie)
Prioriteit 3: Ruimtelijk-economische omgevingsfactoren – Peter Douchy (stafmedewerker economie)
Prioriteit 4: Stedelijke Ontwikkeling – Bart Palmaers (stafmedewerker economie)
Plaatsvervanger voor de 4 werkgroepen is Karen Alderweireldt
(coördinator Vlinter)

Navigatie