Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Economie

​Kleinhandelsvergunning digitaal aanvragen vanaf 15 januari

De omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten (“kleinhandelsvergunning) was al sinds 1 augustus 2018 ingekanteld in de omgevingsvergunning. Bij gemengde projecten (indien de aanvraag voor kleinhandelsactiviteiten gecombineerd is met een ander type omgevingsvergunning), kon men de aanvraag reeds digitaal indienen.  Vanaf 15 januari 2019 kunnen ook aanvragen die louter betrekking hebben op kleinhandelsactiviteiten digitaal ingediend worden via het omgevingsloket. Dit is bepaald in het Ministerieel Besluit van 23 november 2018 (BS 7 december 2018, Inforumnummer 325646). De VVSG betreurt dat deze digitale aanvraag optioneel is en niet verplicht. De afhandeling moet sowieso digitaal gebeuren. Er is ook enige ongerustheid of de lokale softwaretoepassingen voor de implementatie van de omgevingsvergunning kleinhandel tijdig (ie 15 januari 2019) klaar zullen zijn. Verdere informatie over de kleinhandelsvergunning.​

Zondagswerk in toeristische centra en badplaatsen: maximum 39 per werknemer ​

Het algemeen principe is dat zondagsarbeid verboden is (art. 11 van de arbeidswet van 16 maart 1971). Er zijn op dit algemeen principe evenwel heel wat uitzonderingen. Eén van de uitzonderingen heeft betrekking op de winkels en kapsalons in erkende toeristische centra en badplaatsen: de werknemers mogen er op zondag tewerk gesteld worden op voorwaarde dat de zondagstewerkstelling voor elke individuele werknemer beperkt blijft tot 39 zondagen per kalenderjaar. Dit impliceert dat een werkgever het ganse jaar door personeel mag tewerk stellen zolang elke werknemer afzonderlijk de limiet van 39 zondagen niet overschrijdt. Deze nieuwe regel is bepaald in de wet van 11 oktober 2018 tot wijziging van artikel 14 §2 van de arbeidswet van 16 maart 1971 (Belgisch Staatsblad 31/10/2018, Inforumnummer 324958). Voor wat de toeristische centra betreft: dit gaat steeds over toeristische centra erkend in het kader van tewerkstelling op zondag. Dit betekent niet automatisch dat alle winkels alle zondagen mogen open zijn: daarvoor is een erkenning toeristisch centrum in het kader van de wet openingsuren nodig. ​

​​Kleinhandelsvergunning in werking sinds 1 augustus 2018

Op 1 augustus 2018 trad de omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten (kleinhandelsvergunning) in werking. De huidige (federale) regels en procedures van de socio-economische vergunning zijn dan niet langer van toepassing.
De inhoudelijke basis voor de beoordeling van de kleinhandelsvergunning is terug te vinden in het decreet integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) van 15 juli 2016 (inforumnr. 300914). ​Wat betreft de procedure gelden de procedures van de omgevingsvergunning zoals opgenomen in het omgevingsvergunningsdecreet en –besluit. Hiervoor verwijzen we naar het wijzigingsbesluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2018 (inforumnr. 320648) met in bijlage ook het aanvraagformulier.
In het kader van een EFRO-project (KWAZ) heeft het Agentschap Innoveren en Ondernemen, in nauwe samenwerking met de VVSG, een uitgebreide leidraad voor steden en gemeenten ontwikkeld.
Meer informatie over deze kleinhandelsvergunning vindt u op onze webpagina Kleinhandelsvergunning.

Vlaams Bouwmeester en vier sterke praktijken: inspiratie voor winkelbeleid op Platform Centrummanagement van 16 maart 2018

Fasten your seatbelts! Niet alleen is de volledige landing van het decreet integraal handelsvestigingsbeleid in zicht, tegelijkertijd blijft de wondere wereld van het winkelen met zo'n vaart evolueren dat het parcours zich nog altijd hobbelig én boeiend aandient.
De laatste bijeenkomsten van het Platform Centrummanagement stonden volledig in het teken van het decreet IHB.  Op 16 maart 2018 verruimden we onze scope weer op het winkelbeleid in de brede zin. Na een korte stand van zaken en een blik op de impact van een recent Europees arrest, gaven we het woord aan key note spreker Leo Van Broeck, Vlaams Bouwmeester voor kritische maar constructieve suggesties voor een meer duurzaam winkellandschap. Daarna kwamen de deelnemers er alles te weten over de aanpak in winkelsteden Turnhout, Sint-Truiden, Roeselare en Lier.  Alle presentaties zijn nu beschikbaar via www.centrummanagement.be.

Integraal handelsvestigingsbeleid: leidraad voor gemeenten

Met het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (kortweg IHB) legde de Vlaamse Regering de krijtlijnen vast voor een meer duurzame organisatie van de detailhandel in Vlaanderen.
De belangrijkste omslag die het decreet beoogt, is dat een winkelbeleid niet langer herleid wordt tot het louter afleveren of weigeren van vergunningen. De nadruk ligt voortaan op de samenhang tussen visie, planningsinstrumenten en vergunningen,  met minder onzekerheden voor zowel de gemeente als voor de handelaars en ontwikkelaars.
Om gemeenten te ondersteunen bij de praktische vertaalslag van het decreet IHB werken de VVSG en het Agentschap Innoveren & Ondernemen nauw samen aan de langverwachte Leidraad IHB voor steden en gemeenten . Meer informatie over winkelbeleid vindt u via onze webpagina integraal handelsvestigingsbeleid.

Hinderpremie: VVSG aanbevelingen en FAQ Hinderpremie

De VVSG bundelde naar aanleiding van de nieuwe Vlaamse Hinderpremie (sinds 1 juli 2017) de veel gestelde vragen over de voorwaarden, het premiebedrag en de toekenningsprocedure, alsook de rol van gemeenten bij deze hindermaatregel, in een ‘FAQ Hinderpremie’. We maakten daarnaast ook een oplijsting van de voornaamste aanbevelingen over de hinderpremie. Zo vragen we o.a. meer communicatie naar de gemeenten (over het tijdstip van het verzenden van de brief naar de ondernemers, een lijst van de in aanmerking komende ondernemingen, …), een eenduidige en ruimere aanvraagtermijn, een duidelijke weergave van de hinderzone in GIPOD, extra sensibilisering van de nutsbedrijven en andere beheerders van werken, een koppeling tussen de toelating voor inname van het openbaar domein met de registratie in GIPOD, …  Meer info

De omgevingsvergunning voor kleinhandel: iedereen klaar?  - presentaties beschikbaar

Binnenkort is het zover: de socio-economische vergunning wordt geïntegreerd in de omgevingsvergunning. Weliswaar niet op 1 januari, maar wel op een datum nog te bepalen door de Vlaamse regering. Vandaag gonst 1 maart 2018 als alternatief.
Donderdag 30 november namen ruim 150 deelnemers van gemeentebesturen deel aan de bijeenkomst van het Platform Centrummanagement die volledig in het teken stond van de omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten. Kon u er niet bij zijn, dan kan je alle presentaties en documentatie terugvinden op de website van het Platform Centrummanagement.  En binnenkort volgt ook meer nieuws over de Regionale Overlegtafels Economie (februari 2018) die op laagdrempelige wijze nog eens alles op een rijtje zet over deze kleinhandelsvergunning. Meer info.

Studiedag Activering en verweving: aan de slag! - presentaties beschikbaar 

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten organiseerden op 25 september 2017 een studiedag over het activeren en verweven van bedrijfslocaties. Om gemeenten, groot of klein, te ondersteunen en te inspireren, lieten we de deelnemers kennismaken met innovatieve instrumenten en werkwijzen die elders al worden ingezet. De focus lag op de onderbouwing van de economische ruimtebehoefte, het activeren van bedrijfslocaties en het verweven van bedrijvigheid in een gemengde omgeving. Alle presentaties zijn hier beschikbaar.

Hinderpremie voor handelaars bij wegenwerken die starten na 1 juli 2017

Sinds 1 juli 2017 kunnen handelaars beroep doen op de hinderpremie voor werken die gestart zijn na 1 juli. Om de getroffen handelaars wat financiële ademruimte te geven, kunnen ze gebruik maken van deze premie van 2.000€. Gemeenten kunnen voor de communicatie naar de handelaars in hun eigen gemeente gebruik maken van het communicatiepakket met de brochure, een presentatie en een informatiefilmpje van het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Meer...

Logies: alles wat je moet weten over het nieuwe logiesdecreet in een handige brochure

Wie toeristen laat overnachten, moet sinds 1 april 2017 voldoen aan de regels van het nieuwe logiesdecreet. Eenvoud, flexibiliteit en vertrouwen zijn de hoofdprincipes. Om logiesuitbaters te informeren maakte Toerisme Vlaanderen de brochure 'Het Vlaams Logiesdecreet : in één oogopslag'. Ook alle gemeenten werden geïnformeerd vanuit Toerisme Vlaanderen en kunnen terecht op het online basisregister voor informatie over de aangemelde logies. Meer

Promotie van markten -goede praktijken gebundeld

Als resultaat van de Regionale Overlegtafels voor Marktleiders (ROM) in het najaar van 2016 bundelden we een breed gamma aan promotionele acties die de aantrekkingskracht van de markt en de belevingswaarde op die markt kunnen verhogen. Deze bundeling bevat heel wat voorbeelden van gemeenten die de  acties in de praktijk brengen. Wat werkt en wat werkt niet? Wie voert de promotie en wie financiert? Welke (vernieuwende) initiatieven kunnen inspiratie bieden voor uw markt? De brochure vindt u op onze webpagina 'Publicaties'. 

Tijdelijke invulling van leegstaande panden: alle regels op een rijtje

Naast heel wat nadelen kunnen leegstaande panden ook kansen bieden voor ondernemerschap, door deze - al dan niet tijdelijk - in te vullen. Vanzelfsprekend moeten ook deze invullingen conform de regelgeving gebeuren. De bestaande regels zijn echter niet altijd voorzien op deze creativiteit. Zo was het lang onduidelijk of een tijdelijke onderneming als vestigingseenheid moet geregistreerd worden in de KBO. En op stedenbouwkundig vlak wijzigden in 2016 de bepalingen over de tijdelijke functiewijzigingen. Om deze en andere onduidelijkheden weg te werken, bundelden we alle relevante regelgeving en formaliteiten van toepassing op de tijdelijke invulling van leegstaande panden. U vindt het overzicht op onze webpagina 'Publicaties'.

'Gemeentelijke cadeaucheques van A tot Z': brochure en presentaties

Op de Regionale overlegtafels Economie (dec 2013 - jan 2014) namen we de gemeentelijke geschenkbonnen onder de loep. Welk type bonnen zijn er op de markt? Welk systeem past het best bij mijn gemeente? Hoe verloopt de ontwaarding en uitbetaling aan de handelaars? Hoe organiseer je de promotie? Enzovoort. Alle info vindt u handig gebundeld in een beknopte brochure.  De brochure en de presentaties vindt u hier terug.

FAQ-lijst 'Wet openingsuren en nachtwinkels' beschikbaar 

Naar aanleiding van de 4e bijeenkomst van de Regionale overlegtafels Economie in juni 2013 over de wet betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening van 10 november 2006 en de nachtwinkels, bundelde de VVSG de veel gestelde vragen en antwoorden in een handige 'FAQ openingsuren en nachtwinkels'. U kan de FAQ-lijst online raadplegen op onze website. Meer info op onze webpagina nachtwinkels. 

Steeds meer maatregelen voor nachtwinkels

Net als in 2008 organiseerde de VVSG in 2013 een bevraging bij de 308 Vlaamse gemeenten naar het aantal nachtwinkels en de gemeentelijke maatregelen. Het aantal nachtwinkels steeg in vijf jaar met 10%. De helft bevindt zich in de centrumsteden. Meer besturen nemen ook maatregelen In 2008 hadden 252 gemeenten (82%) geen enkele maatregel, anno 2013 daalde dit tot 100 gemeenten (32 %). Meer info (overzicht resultaten, modelreglement, voorbeelden, ...) vindt u hier.

Maak uw eigen gemeentelijke horecabrochure in geen tijd!

Een horecaondernemer moet net als alle andere ondernemers met heel wat (starters)formaliteiten en regels rekening houden.  Met deze startersbrochure Horeca – samengesteld door Horeca Vlaanderen en de VVSG – kan een gemeentebestuur een (potentiële) horecaondernemer wegwijs maken.  De startersbrochure wordt regelmatig bijgewerkt v. wijzigende regelgeving, zodat u ook volgend jaar nog over een up-to-date brochure beschikt. Meer info. 

Alles wat u moet weten over de drankvergunningen: de VVSG FAQ lijst

Gezien de verouderde en niet altijd even eenduidige regelgeving inzake de vergunningen voor drankgelegenheden ontvangt de VVSG heel wat vragen over de regelgeving en de toepassing ervan.  We bundelden de e vragen m.b.t. het vergunningenbeleid voor gegiste en sterke drank in een handig overzicht.  Ontdek hier onze FAQ-lijst 'drankvergunningen'

 Nieuws

 

 

Oproep: Europese middelen voor ondernemingsvriendelijke gemeentenhttp://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Europese_-middelen_voor_-ondernemingsvriendelijke_-gemeenten.aspxOproep: Europese middelen voor ondernemingsvriendelijke gemeenten19-3-2019 23:00:00
Oostende, 3 mei: wie klimaat zegt, zegt verdichtinghttp://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Oostende,-3-mei-ook-ruimte-is-klimaat.aspxOostende, 3 mei: wie klimaat zegt, zegt verdichting19-3-2019 23:00:00
Gemeenschapsmunt steeds meer in gebruik bij lokale besturenhttp://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Gemeenschapsmunt-steeds-meer-in-gebruik-bij-lokale-besturen.aspxGemeenschapsmunt steeds meer in gebruik bij lokale besturen12-3-2019 23:00:00
Oostende, 3 mei: wie klimaat zegt, zegt economiehttp://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Oostende,-3-mei-wie-klimaat-zegt,-zegt-economie.aspxOostende, 3 mei: wie klimaat zegt, zegt economie12-3-2019 23:00:00
Oostende, 3 mei: Klimaatdag - schrijf in met vroegboekkorting!http://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Klimaatdag-2019-save-the-date.aspxOostende, 3 mei: Klimaatdag - schrijf in met vroegboekkorting!12-3-2019 23:00:00

 Kalender

 

 

Regionale Overlegtafel voor Schepenen Economie West-Vlaanderenhttp://www.vvsg.be/kalender/Paginas/Regionale_Overlegtafel_voor_schepenen_economie_West_Vlaanderen.aspxRegionale Overlegtafel voor Schepenen Economie West-VlaanderenTorhout24-3-2019 23:00:00
Regionale Overlegtafel voor Schepenen Economie Antwerpenhttp://www.vvsg.be/kalender/Paginas/Regionale_Overlegtafel_voor_Schepenen_Economie_Antwerpen.aspxRegionale Overlegtafel voor Schepenen Economie AntwerpenHerentals26-3-2019 23:00:00
Regionale Overlegtafel voor Schepenen Economie Oost-Vlaanderenhttp://www.vvsg.be/kalender/Paginas/Regionale_Overlegtafel_Schepenen_Economie_Oost_Vlaanderen.aspxRegionale Overlegtafel voor Schepenen Economie Oost-VlaanderenWetteren28-3-2019 23:00:00
Regionale Overlegtafel voor Schepenen Economie Vlaams-Brabanthttp://www.vvsg.be/kalender/Paginas/Regionale_Overlegtafel_voor_Schepenen_Economie_Vlaams_Brabant.aspxRegionale Overlegtafel voor Schepenen Economie Vlaams-BrabantAarschot31-3-2019 22:00:00
Regionale Overlegtafel voor Schepenen Economie Limburg - GEWIJZIGDE LOCATIEhttp://www.vvsg.be/kalender/Paginas/Regionale_Overlegtafel_voor_Schepenen_Economie_Limburg.aspxRegionale Overlegtafel voor Schepenen Economie Limburg - GEWIJZIGDE LOCATIEZonhoven2-4-2019 22:00:00

Navigatie