Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

 

Overdracht van OCMW-dienstverlening: VVSG waarschuwt voor gevolgen

De VVSG krijgt soms vragen van gemeenten en OCMW's naar de wettelijke mogelijkheden en beperkingen om allerlei vormen van dienstverlening over te dragen naar geïnteresseerde overnemers. Meestal gaat het over dienstverlening in de sfeer van zorg. Vaak liggen financiële motieven aan de grondslag van deze vraag.   Lees meer.  

Gemeentelijke verzelfstandiging

De gemeente kan welbepaalde beleidsuitvoerende en beleidsvoorbereidende taken verzelfstandigen. Daartoe kan ze gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen oprichten, die met deze taken worden belast.

Publiek-private samenwerking

Publiek-private samenwerking, kortweg PPS, is een samenwerkingsverband waarin de publieke en de private sector, met behoud van hun eigen identiteit, gezamenlijk een project realiseren. Centraal hierbij staat het idee van een win-winsituatie.

De publiek-private samenwerking kan betrekking hebben op uiteenlopende sectoren en projecten. Het kan gaan om infrastructurele projecten zoals de aanleg van wegen, bruggen, en tunnels. De publiek-private samenwerking kan ook betrekking hebben op de ontwikkeling van een stadsgebied, de bouw en exploitatie van woon- en zorgcentra, de bouw van een ziekenhuis of de aanleg en exploitatie van een bedrijvencomplex, enz.

Intergemeentelijke samenwerking

Intergemeentelijke samenwerking is de samenwerking op vrijwillige basis tussen twee of meer gemeenten, met het oog op het realiseren van een gemeenschappelijke doelstelling van twee of meer gemeenten.

Voor de samenwerkingsverbanden die nu opgericht worden is het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking van toepassing.
De leden van de organen van een opdrachthoudende of dienstverlenende vereniging enkel kunnen vergoed worden binnen de perken van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 houdende vaststelling van de grenzen en de toekenningsvoorwaarden van het presentiegeld en de andere vergoedingen die in het kader van de bestuurlijke werking van een dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging kunnen worden toegekend

Vormen zijn: de interlokale vereniging; de projectvereniging; de dienstverlenende vereniging; en de opdrachthoudende vereniging. Daarnaast is er ook nog (gewest)grensoverschrijdende samenwerking mogelijk.

Samenwerking gemeente- OCMW

Steeds meer gemeenten en OCMW's nemen het initiatief om beleidsmatig of op het vlak van de ondersteunende diensten samen te werken. De VVSG ondersteunt deze tendens, omdat het daardoor mogelijk wordt om met dezelfde inzet van middelen meer zaken te doen. Lees meer over samenwerking gemeente - OCMW op onze specifieke webpagina.

Samenwerking gemeente-OCMW in Wallonië.

De UVCW, de Waalse zusterorganisatie van de VVSG, gaf in september 2012 een vademecum uit over de samenwerking gemeente-OCMW. Meer...

Navigatie