Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

OCMW- verzelfstandiging en samenwerking

​​​​​Wat is een OCMW-vereniging?

Een OCMW-vereniging is een aparte rechtspersoon die taken uitvoert die door het OCMW aan de vereniging worden toevertrouwd. De OCMW-vereniging kan een vorm van verzelfstandiging zijn of een samenwerkingsverband. In het laatste geval gaat het om samenwerking tussen een of meerdere OCMW's, andere openbare rechtspersonen of rechtspersonen zonder winstoogmerk.
OCMW-verenigingen kunnen een publieke rechtsvorm aannemen of een private rechtsvorm (vzw of vennootschap met een sociaal oogmerk). De private rechtsvormen zijn enkel mogelijk in een samenwerking met meerdere partners. Er is o.a. een specifieke private rechtsvorm voor ziekenhuizen en een specifieke private rechtsvorm voor woonzorgcentra. Op deze webpagina hebben we het vooral over de publiekrechtelijke OCMW-vereniging (de vereniging titel VIII, hoofdstuk I) van het OCMW-decreet.

Wat is een zorgbedrijf of zorgvereniging? 

De term zorgvereniging of zorgbedrijf is geen officiële of juridische term. Het is een naam die kan gegeven worden aan een vereniging. Een zorgvereniging is het inhoudelijk concept: hoe zien wij die zorgvereniging/samenwerking, wat brengen we erin onder,…?  

Er is echter geen vaste definitie, iedereen kan er zijn eigen invulling aan geven.
Wij zien de zorgvereniging als: een organisatie waarbinnen verschillende vormen van zorg (warme maaltijden, poetsdiensten, klusjeshulp, gezinszorg, woonzorgcentra,..) worden bijeengebracht met de bedoeling integrale zorg aan te bieden. De cliënt moet in de mogelijkheid zijn om de volledige ketting van zorg te doorlopen. Het is een zeer gespecialiseerde vorm van samenwerken, omdat je echt wil trachten een inhoudelijke lijn in je samenwerking te brengen.
De juridische structuur waarin we dat concept onderbrengen is de OCMW-vereniging. Het is de juridische drager van het inhoudelijk concept. Vergelijk het met een NV. Een Naamloze Vennootschap is de juridische vorm, maar de inhoud ervan kan verschillen (een bakker, een aannemer,…).

VVSG-leidraad voor het opmaken van statuten voor een publiekrechtelijke OCMW-vereniging

De VVSG ontwikkelde voor de vormingenreeks "Samen een zorgvereniging oprichten" een leidraad die door de OCMW's gebruikt kan worden om statuten voor een publiekrechtelijke OCMW-vereniging te ontwikkelen. De statuten vormen de fundamenten van de vereniging. De belangrijkste afspraken van de vereniging worden erin geregeld. De VVSG-leidraad is gericht op de statuten van een interlokale zorgvereniging.  De focus ligt dan ook op samenwerking tussen OCMW’s en niet op verzelfstandiging. Al kan de leidraad ook bij verzelfstandiging inspiratie bieden. Belangrijk is dat deze leidraad beschouwd wordt als een werkinstrument dat permanent aangepast en verbeterd kan worden. Een overzicht van de aanpassingen kan u vinden in dit document. Alle opmerkingen, aanvullingen en suggesties zijn welkom op emme.vandeginste@vvsg.be en/of pieter.vanderstappen@vvsg.be.

VVSG-documenten over OCMW-verenigingen 

Leidraad

- Leidraad statuten versie 3 (26 oktober 2017)
- Overzicht van aanpassingen aan de leidraad (26 oktober 2017)

Presentaties

- Presentatie over de juridische vorm van een zorgvereniging (24 mei 2016)

Fiches

- Fiche met veel gestelde vragen over de juridische structuur van een publiekrechtelijke OCMW-vereniging (7 juli 2016)
- Fiche: Administratieve organisatie OCMW-vereniging - BBC en BTW (8 november 2016)

Andere VVSG-documenten

Checklist met wijzigingen voor publiekrechtelijke OCMW-verenigingen door het decreet lokaal bestuur (28 juni 2018) 
- Essay: De verleiding om een zorgbedrijf op te richten (september 2016)

- Overzicht van administratieve stappen om een OCMW-vereniging op te richten (24 mei 2016)
- Schematisch overzicht van de verschillende vormen van OCMW-verenigingen (24 mei 2016)
- Afwegingskader verzelfstandiging (juli 2013)

Navigatie