Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

De beleids- en beheerscyclus

De belangrijkste wijzigingen in het nieuwe BBC-besluit 
door Gilot Ben
 16-4-2018 11:30
 
Bouwstenen om meerdere jaren te plannen 
door Gilot Ben
 16-4-2018 11:30
 
Bouwstenen en nuttige elementen bij de omgevingsanalyse 
door Gilot Ben
 26-1-2018 14:34
 
Een positieve autofinancieringsmarge: het ultieme doel? 
door Gilot Ben
 15-12-2017 13:38
 
Hulp bij de opmaak van de omgevingsanalyse 
door Gilot Ben
 23-10-2017 14:56
 
(Meer aankondigingen...)

De beleids- en beheerscyclus

Sinds 2014 maken de gemeenten en OCMW's gebruik van de beleids- en beheerscyclus (BBC), het plannings-, registratie- en evaluatiesysteem van de Vlaamse lokale besturen. Ook de autonome gemeentebedrijven (AGB's) en publiekrechtelijke OCMW-verenigingen passen de BBC (gedeeltelijk) toe. 

Het beleids- en beheersinstrumentarium omvat de regels voor het meerjarenplan, het budget, de boekhouding en de jaarrekening. Hierbij worden de besturen meer dan ooit gestimuleerd om geïntegreerd te plannen en te werken. Daarbij staan de beleidskeuzes van het bestuur centraal. De financiële vertaling van de beleidskeuzes, die beleidsdomein- en sectoroverkoepelend kunnen zijn, zijn terug te vinden in de beleidsrapporten en de beheersrapporten.

 

 

 

  
Bewerken
  
Notities
 
  
 
  
 
  

Navigatie