Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Planlastvermindering

Op 6 juli 2011 keurde het Vlaams Parlement het planlastendecreet goed. Het uitgangspunt van het Planlastdecreet was dat een veertiental sectorale planningsverplichtingen voor lokale besturen zouden verdwijnen. Meer specifiek gaat het over de planning van en rapportering over subsidies van de volgende beleidsdomeinen: stedelijk beleid (stedenfonds), gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking, lokale sociale economie, lokaal sociaal beleid, integratie, cultuur, jeugd, sport, cultureel erfgoed en flankerend onderwijsbeleid. De sectorale regelgeving met betrekking tot deze subsidies vindt u hier.

Besturen konden aanspraak maken op de subsidies door in te tekenen op de Vlaamse beleidsprioriteiten. Deze werden bekendgemaakt via de omzendbrief van 26 oktober 2012.

Het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019 bevat de volgende passage:

"We integreren volgende sectorale subsidies aan lokale besturen in het Gemeentefonds: lokaal cultuurbeleid, lokaal jeugdbeleid, lokaal sportbeleid, flankerend onderwijsbeleid, bestrijding kinderarmoede, gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking, integratiesubsidies. De verdeling van het totale bedrag dat hierdoor wordt toegevoegd aan het Gemeentefonds, zal gebeuren overeenkomstig het aandeel dat de gemeenten in 2014 krijgen uit al deze subsidieregelingen samen. De groeivoet van het Gemeentefonds is niet van toepassing op dit bedrag. Voor de gemeenten in het Brussels hoofdstedelijk gewest en voor de faciliteitengemeenten in de Vlaamse Rand blijft de huidige regeling van kracht. In afwachting van verdere hervormingen, ziet de Vlaamse overheid nauw toe op het naleven van de letter en de geest van het planlastendecreet."

 

Navigatie