Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

VIA (Vlaams Intersectoraal Akkoord)

Op 31 mei 2013 werd het Vlaams Intersectoraal Akkoord 2011-2015 voor de socialprofit en non-profitsector in de lokale besturen gesloten (VIA 4). Dit akkoord is van toepassing op de door Vlaanderen gesubsidieerde diensten, zoals de thuiszorgdiensten, de diensten kinderopvang, de instellingen voor personen met een handicap, de instellingen bijzondere jeugdzorg en de vrijetijdsdiensten. Het akkoord kwam tot stand na onderhandelingen tussen de sociale partners, met name de drie representatieve vakorganisaties, de Vlaamse regering en de VVSG. Met dit akkoord willen de sociale partners, in navolging van de private sector, inzetten op een kwaliteitsvolle dienstverlening in (bepaalde) door Vlaanderen gesubsidieerde diensten en aantrekkelijke loon- en arbeidsvoorwaarden voor het personeel in deze diensten. Het akkoord geeft ook uitvoering aan het vorige VIA, meer bepaald aan de uitbetaling van de middelen voorzien in het VIA 3 (akkoord 2006-2010) voor de opbouw van een tweede pensioenpijler.

Het VIA 4 publieke sector bevat drie grote luiken:

- tweede pensioenpijler VIA 3

- managementondersteuning en kwaliteit

- koopkracht

In de Informatienota VIA 4 gaan we vooral in op de uitbetaling van de middelen tweede pensioenpijler uit VIA 3 en de koopkrachtmiddelen uit VIA 4. Om de door Vlaanderen voorziene koopkrachtmiddelen te kunnen ontvangen, zullen de lokale besturen met VIA-diensten een beslissing moeten nemen over de concrete besteding ervan en dit binnen de krijtlijnen van het VIA 4.

De lokale besturen met VIA-diensten ontvingen een brief met alle noodzakelijke informatie.

Navigatie