Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Werking & Organisatie

Personeelswijzigingen organieke decreten

Met het decreet van 3 juni 2016 werden enkele opvallende wijziginge naangebracht aan het Gemeente-, het OCMW- en het provinciedecreet. Het gaat voornamelijk om personeelswijzigingen die, met uitzondering van de schrapping van de personeelsformatie als verplicht instrument, op 8 juli 2016 in werking getreden zijn.  Wat de voornaamste wijzigingen zijn leest u hier.

Vlaams zorg- en opleidingskrediet vervangt loopbaanonderbreking

Vanaf 2 september 2016 komt het Vlaamse zorg- en opleidingskrediet in de plaats van de vroegere loopbaanonderbreking. Voor medewerkers van lokale besturen blijft dit niet zonder gevolgen.

Volg integratie gemeente-OCMW via speciale webpagina

De Vlaamse regering wil dat de OCMW's tegen 2019 opgaan in de gemeenten. Eer het zo ver is, moet nog een pak federale en Vlaamse regelgeving worden aangepast. Om de lokale besturen bij te staan in dit omvangrijke proces, bevat de VVSG-webstek voortaan een aparte webpagina​ met alle relevante informatie. 

Nieuwe btw-regels voor lokale besturen

Sinds 1 juli 2016 gelden voor lokale besturen nieuwe btw-regels. Wat dit allemaal inhoudt, hebben we samengevat op een speciale webpagina.

Hoeveel krijgt uw gemeente uit het Gemeentefonds, en waarom?

Het Gemeentefonds verdeelt elk jaar ruim 2,2 miljard euro onder de Vlaamse gemeenten. Maar hoe gebeurt de toewijzing van dat bedrag concreet? De VVSG bracht het voor u in kaart

 

 Kalender

 

 

Integer handelen : training in morele oordeelsvorminghttp://www.vvsg.be/kalender/Paginas/20170124Eendaagsedilemmatraining.aspxInteger handelen : training in morele oordeelsvormingGent2017-01-23T23:00:00Z
Computers, Privacy & Data Protection 2017 - the age of intelligent machineshttp://www.vvsg.be/kalender/Paginas/CPDP-2017.aspxComputers, Privacy & Data Protection 2017 - the age of intelligent machinesSchaarbeek2017-01-24T23:00:00Z
Projectmatig werkenhttp://www.vvsg.be/kalender/Paginas/20170209_projectmatigwerken_gent.aspxProjectmatig werkenGent2017-02-08T23:00:00Z
Procesmanagementhttp://www.vvsg.be/kalender/Paginas/20170210_procesmanagement_hasselt.aspxProcesmanagementHasselt2017-02-09T23:00:00Z
Functionerings-, plannings- en evaluatiegesprekkenhttp://www.vvsg.be/kalender/Paginas/20170213_HRMgesprekken_leuven.aspxFunctionerings-, plannings- en evaluatiegesprekkenLeuven2017-02-12T23:00:00Z

 Nieuws

 

 

Gezamenlijke sollicitatieprocedure met gemeente en OCMWhttp://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Gezamenlijke-sollicitatieprocedure-met-gemeente-en-OCMW.aspxGezamenlijke sollicitatieprocedure met gemeente en OCMW2017-01-23T23:00:00Z
Decreet Tijdelijke Werkervaring gepubliceerdhttp://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Decreet-Tijdelijke-Werkervaring-op-17-januari-2017-gepubliceerd-in-het-Belgisch-Staatsblad.aspxDecreet Tijdelijke Werkervaring gepubliceerd2017-01-18T23:00:00Z
Personeelsbeleid in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden: geactualiseerde notahttp://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Personeelsbeleid-in-intergemeentelijke-samenwerkingsverbanden.aspxPersoneelsbeleid in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden: geactualiseerde nota2017-01-16T23:00:00Z
Personeelsbeleid in autonome gemeentebedrijven: geactualiseerde notahttp://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Personeelsbeleid-in-autonome-gemeentebedrijven.aspxPersoneelsbeleid in autonome gemeentebedrijven: geactualiseerde nota2017-01-16T23:00:00Z
Anciënniteit, dienstactiviteit, actieve dienst: de finesses van het ambtenarenjargonhttp://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Anciënniteit,-dienstactiviteit,-actieve-dienst-of-dienstvrijstelling-of-de-finesses-van-het-ambtenarenjargon.aspxAnciënniteit, dienstactiviteit, actieve dienst: de finesses van het ambtenarenjargon2017-01-09T23:00:00Z

Navigatie