Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Werking & Organisatie

Gemeentelijke fusies

Verschillende Vlaamse gemeenten zitten momenteel in een traject op tegen 1 januari 2019 te fuseren. We hebben alle feitelijke gegevens samengebracht op één pagina.

Naar een bijsturing van de gemeentelijke aanvullende belastingen?

De aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn voor de gemeenten zeer belangrijke inkomstenbronnen. Ze hebben dan ook tal van voordelen. Toch mogen we ook niet blind zijn voor de schaduwkanten. De VVSG maakte een analyse.

Volg decreet lokaal bestuur op de voet

De Vlaamse regering werkt volop aan een decreet lokaal bestuur, met de verregaande integratie van gemeente en OCMW als belangrijk onderdeel. Alle relevante informatie staat op een aparte webpagina.

Personeelswijzigingen organieke decreten

Met het decreet van 3 juni 2016 werden enkele opvallende wijzigingen aangebracht aan het Gemeente-, het OCMW- en het provinciedecreet. Het gaat voornamelijk om personeelswijzigingen die, met uitzondering van de schrapping van de personeelsformatie als verplicht instrument, op 8 juli 2016 in werking getreden zijn.  Wat de voornaamste wijzigingen zijn leest u hier.

Vlaams zorg- en opleidingskrediet vervangt loopbaanonderbreking

Vanaf 2 september 2016 komt het Vlaamse zorg- en opleidingskrediet in de plaats van de vroegere loopbaanonderbreking. Voor medewerkers van lokale besturen blijft dit niet zonder gevolgen.

Nieuwe btw-regels voor lokale besturen

Sinds 1 juli 2016 gelden voor lokale besturen nieuwe btw-regels. Wat dit allemaal inhoudt, hebben we samengevat op een speciale webpagina.

 

 Kalender

 

 

Opleiding Burn-out Zelfzorghttp://www.vvsg.be/kalender/Paginas/20170921opleidingBurnoutZelfzorg.aspxOpleiding Burn-out ZelfzorgGeel2017-09-20T22:00:00Z
Integratie gemeente & OCMW - Vijf sleutels om succesvol te veranderen http://www.vvsg.be/kalender/Paginas/20170921integratie-gemeente-en-ocmw.aspxIntegratie gemeente & OCMW - Vijf sleutels om succesvol te veranderen Gent2017-09-20T22:00:00Z
Opleiding Burn-out - Signalenhttp://www.vvsg.be/kalender/Paginas/20170926opleidingBurnoutSignalen.aspxOpleiding Burn-out - SignalenGent2017-09-25T22:00:00Z
Utility2Build: utiliteits- en projectbouw - Kortrijk XPOhttp://www.vvsg.be/kalender/Paginas/Utility2Build-utiliteits--en-projectbouw---Kortrijk-XPO.aspxUtility2Build: utiliteits- en projectbouw - Kortrijk XPOKortrijk2017-09-26T22:00:00Z
Opleiding Burn-out - Signalenhttp://www.vvsg.be/kalender/Paginas/20170420opleidingBurnoutsignalen.aspxOpleiding Burn-out - SignalenRoeselare2017-09-27T22:00:00Z

 Nieuws

 

 

Slimme gemeenten gezocht voor nieuwe VVSG-werkgroep Smart Cityhttp://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Slimme-gemeenten-gezocht-voor-nieuwe-VVSG-werkgroep-Smart-City.aspxSlimme gemeenten gezocht voor nieuwe VVSG-werkgroep Smart City2017-09-18T22:00:00Z
Infosessies elektronische facturatiehttp://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Infosessies-elektronische--facturatie.aspxInfosessies elektronische facturatie2017-09-17T22:00:00Z
Project strafregister: rondzendbrief rechterlijke orde geeft toelichtinghttp://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Project-strafregister-rondzendbrief-rechterlijke-orde-geeft-toelichting.aspxProject strafregister: rondzendbrief rechterlijke orde geeft toelichting2017-09-11T22:00:00Z
Meer dan 250 gebouwen in de zorg krijgen energieprestatiediagnosehttp://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Meer-dan-250-gebouwen-in-de-zorg-krijgen-energieprestatiediagnose.aspxMeer dan 250 gebouwen in de zorg krijgen energieprestatiediagnose2017-09-07T22:00:00Z
Groepsverzekering tweede pijler contractanten lokale besturen: kaderreglement gewijzigdhttp://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Wijziging-kaderreglement-groepsverzekering-tweede-pijler-contractanten-lokale-besturen-(FPD-VVSG-Belfius-Ethias-systeem).aspxGroepsverzekering tweede pijler contractanten lokale besturen: kaderreglement gewijzigd2017-08-30T22:00:00Z

Navigatie