Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Werking & Organisatie

Decreet lokaal bestuur

Een pagina vol informatie en ondersteunend materiaal over het decreet lokaal bestuur.

Gemeentelijke fusies

Verschillende Vlaamse gemeenten zitten momenteel in een traject op tegen 1 januari 2019 te fuseren. We hebben alle feitelijke gegevens samengebracht op één pagina.

Naar een bijsturing van de gemeentelijke aanvullende belastingen?

De aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn voor de gemeenten zeer belangrijke inkomstenbronnen. Ze hebben dan ook tal van voordelen. Toch mogen we ook niet blind zijn voor de schaduwkanten. De VVSG maakte een analyse.

Personeelswijzigingen organieke decreten

Met het decreet van 3 juni 2016 werden enkele opvallende wijzigingen aangebracht aan het Gemeente-, het OCMW- en het provinciedecreet. Het gaat voornamelijk om personeelswijzigingen die, met uitzondering van de schrapping van de personeelsformatie als verplicht instrument, op 8 juli 2016 in werking getreden zijn.  Wat de voornaamste wijzigingen zijn leest u hier.

 

 Kalender

 

 

Aan de slag met het decreet lokaal bestuurhttp://www.vvsg.be/kalender/Paginas/20180321NieuwDecreet_Roeselare.aspxAan de slag met het decreet lokaal bestuurRoeselare2018-03-20T23:00:00Z
De RMI-wethttp://www.vvsg.be/kalender/Paginas/20180322rmi.aspxDe RMI-wetAntwerpen2018-03-21T23:00:00Z
Integer handelen: training morele oordeelsvorming voor gemeenteraadsvoorzittershttp://www.vvsg.be/kalender/Paginas/20180323seminarieintegriteit.aspxInteger handelen: training morele oordeelsvorming voor gemeenteraadsvoorzittersBrussel2018-03-22T23:00:00Z
Stappenplan voor de opmaak van uw meerjarenplan - Module 2http://www.vvsg.be/kalender/Paginas/20180327_bbc-mod2-gent2.aspxStappenplan voor de opmaak van uw meerjarenplan - Module 2Gent2018-03-26T22:00:00Z
Stappenplan voor de opmaak van uw meerjarenplan - Module 2http://www.vvsg.be/kalender/Paginas/20180328_BBC_mod2_mech.aspxStappenplan voor de opmaak van uw meerjarenplan - Module 2Mechelen2018-03-27T22:00:00Z

 Nieuws

 

 

Training: functionerings-, plannings- en evaluatiegesprekken ​voerenhttp://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Functioneringsgesprekken2018.aspxTraining: functionerings-, plannings- en evaluatiegesprekken ​voeren2018-03-19T23:00:00Z
Bovenlokale cultuurwerking: ontwerpdecreet goedgekeurdhttp://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Vlaamse-regering-keurt-decreet-bovenlokaal-cultuurwerking-goed.aspxBovenlokale cultuurwerking: ontwerpdecreet goedgekeurd2018-03-19T23:00:00Z
Gemeente- en stadsmonitor: 90% woont graag in eigen gemeentehttp://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Gemeente--en-stadsmonitor.aspxGemeente- en stadsmonitor: 90% woont graag in eigen gemeente2018-03-19T23:00:00Z
Seminarie overheidsopdrachtenhttp://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/seminarieoverheidsopdrachten.aspxSeminarie overheidsopdrachten2018-03-19T23:00:00Z
Pensioenbijdragevoeten lokale besturen 2019-2023 gepubliceerdhttp://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Pensioenbijdragevoeten-lokale-besturen-2019-2023.aspxPensioenbijdragevoeten lokale besturen 2019-2023 gepubliceerd2018-03-18T23:00:00Z

Navigatie