Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Werking & Organisatie

Volg decreet lokaal bestuur op de voet

De Vlaamse regering werkt volop aan een decreet lokaal bestuur, met de verregaande integratie van gemeente en OCMW als belangrijk onderdeel. Alle relevante informatie staat op een aparte webpagina.

Personeelswijzigingen organieke decreten

Met het decreet van 3 juni 2016 werden enkele opvallende wijzigingen aangebracht aan het Gemeente-, het OCMW- en het provinciedecreet. Het gaat voornamelijk om personeelswijzigingen die, met uitzondering van de schrapping van de personeelsformatie als verplicht instrument, op 8 juli 2016 in werking getreden zijn.  Wat de voornaamste wijzigingen zijn leest u hier.

Vlaams zorg- en opleidingskrediet vervangt loopbaanonderbreking

Vanaf 2 september 2016 komt het Vlaamse zorg- en opleidingskrediet in de plaats van de vroegere loopbaanonderbreking. Voor medewerkers van lokale besturen blijft dit niet zonder gevolgen.

Nieuwe btw-regels voor lokale besturen

Sinds 1 juli 2016 gelden voor lokale besturen nieuwe btw-regels. Wat dit allemaal inhoudt, hebben we samengevat op een speciale webpagina.

 

 Kalender

 

 

Aankopen in lokale besturen: professioneel, samen en duurzaam http://www.vvsg.be/kalender/Paginas/20170529_aankopen-roeselare.aspxAankopen in lokale besturen: professioneel, samen en duurzaam Roeselare2017-05-28T22:00:00Z
Procesmanagementhttp://www.vvsg.be/kalender/Paginas/20170531_procesmanagement_gent.aspxProcesmanagementGent2017-05-30T22:00:00Z
Samen een zorgvereniging oprichten http://www.vvsg.be/kalender/Paginas/20170601zorgvereniging.aspxSamen een zorgvereniging oprichten Gent2017-05-31T22:00:00Z
Regionale overlegtafels 'aanwezigheidsbeleid' http://www.vvsg.be/kalender/Paginas/20170106roaanwezigheidsbeleid.aspxRegionale overlegtafels 'aanwezigheidsbeleid' Aartselaar2017-05-31T22:00:00Z
Mentoropleiding technisch uitvoerende beroepen - Torhouthttp://www.vvsg.be/kalender/Paginas/Mentoropleiding-technisch-uitvoerende-beroepen---Torhout.aspxMentoropleiding technisch uitvoerende beroepen - TorhoutTorhout2017-05-31T22:00:00Z

 Nieuws

 

 

Personeel gemeentelijk onderwijs: OVSG en VVSG voor eenvoudiger besluitvorminghttp://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/OVSG-en-VVSG-ijveren-voor-eenvoudigere-besluitvorming-bij-personeelsaangelegenheden-gemeentelijk-onderwijs.aspxPersoneel gemeentelijk onderwijs: OVSG en VVSG voor eenvoudiger besluitvorming2017-05-22T22:00:00Z
Gemengd pensioen en tweede pensioenpijler in publieke sector: nog geen duidelijkheidhttp://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Nog-altijd-geen-duidelijkheid-over-invoering-gemengd-pensioen-en-veralgemeende-tweede-pensioenpijler-in-publieke-sector.aspxGemengd pensioen en tweede pensioenpijler in publieke sector: nog geen duidelijkheid2017-05-22T22:00:00Z
Nieuwe wetgeving overheidsopdrachten integraal van kracht op 30 junihttp://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Nieuwe-wetgeving-overheidsopdrachten-treedt-integraal-in-werking-op-30-juni-2017.aspxNieuwe wetgeving overheidsopdrachten integraal van kracht op 30 juni2017-05-21T22:00:00Z
Artikel 94 Gemeentedecreet niet strijdig met gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel http://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Artikel-94-van-het-Vlaamse-Gemeentedecreet-is-niet-strijdig-met-het-gelijkheids--en-non-discriminatiebeginsel-.aspxArtikel 94 Gemeentedecreet niet strijdig met gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel 2017-05-21T22:00:00Z
Alles over samenwerking gemeente-OCMW in één muisklik http://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Alles-over-samenwerking-gemeente-OCMW-in-één-muisklik-.aspxAlles over samenwerking gemeente-OCMW in één muisklik 2017-05-19T22:00:00Z

Navigatie