Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Werking & Organisatie

Decreet lokaal bestuur

Een pagina vol informatie en ondersteunend materiaal over het decreet lokaal bestuur.

Gemeentelijke fusies

Verschillende Vlaamse gemeenten zitten momenteel in een traject op tegen 1 januari 2019 te fuseren. We hebben alle feitelijke gegevens samengebracht op één pagina.

Naar een bijsturing van de gemeentelijke aanvullende belastingen?

De aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn voor de gemeenten zeer belangrijke inkomstenbronnen. Ze hebben dan ook tal van voordelen. Toch mogen we ook niet blind zijn voor de schaduwkanten. De VVSG maakte een analyse.

Personeelswijzigingen organieke decreten

Met het decreet van 3 juni 2016 werden enkele opvallende wijzigingen aangebracht aan het Gemeente-, het OCMW- en het provinciedecreet. Het gaat voornamelijk om personeelswijzigingen die, met uitzondering van de schrapping van de personeelsformatie als verplicht instrument, op 8 juli 2016 in werking getreden zijn.  Wat de voornaamste wijzigingen zijn leest u hier.

 

 Kalender

 

 

Burgervuur - inspiratieplek voor lokale actiehttp://www.vvsg.be/kalender/Paginas/Burgervuur-inspiratieplek-voor-lokale-actie.aspxBurgervuur - inspiratieplek voor lokale actieBrussel25-5-2018 22:00:00
Durven met Dienstverleninghttp://www.vvsg.be/kalender/Paginas/20180529-DurvenmetDienstverlening.aspxDurven met DienstverleningGent28-5-2018 22:00:00
Burn-out Signalenhttp://www.vvsg.be/kalender/Paginas/20180605BUsignalenGent.aspxBurn-out SignalenGent4-6-2018 22:00:00
Basisvorming Projectmanagementhttp://www.vvsg.be/kalender/Paginas/20180607_basisvorming_projectmanagement.aspxBasisvorming ProjectmanagementBrussel6-6-2018 22:00:00
Hallo, is dit discriminatie?http://www.vvsg.be/kalender/Paginas/20180612Discriminatie.aspxHallo, is dit discriminatie?Oudenaarde11-6-2018 22:00:00

 Nieuws

 

 

VVSG-vormingsaanbod: organisatieontwikkeling en kwaliteitszorghttp://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/2018aanbod-Qzorg.aspxVVSG-vormingsaanbod: organisatieontwikkeling en kwaliteitszorg2018-05-26T22:00:00Z
Kandidaten gemeenteraadsverkiezingen mogen toch achternaam echtgenoot of echtgenote gebruikenhttp://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Kandidaten-gemeenteraadsverkiezingen-mogen-toch-achternaam-echtgeno(o)t(e)gebruiken.aspxKandidaten gemeenteraadsverkiezingen mogen toch achternaam echtgenoot of echtgenote gebruiken2018-05-23T22:00:00Z
Uitzendarbeid: mogelijkheden voor lokale besturen uitgebreidhttp://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Uitzendarbeid-bij-de-lokale-besturen.aspxUitzendarbeid: mogelijkheden voor lokale besturen uitgebreid2018-05-22T22:00:00Z
Leidt verandering tot beter sociaal werk? Of niet?http://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Verandering-en-sociaal-werk.aspxLeidt verandering tot beter sociaal werk? Of niet?2018-05-22T22:00:00Z
Vlaams zorgkrediet: online aanvragenhttp://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Vlaamszorgkrediet.aspxVlaams zorgkrediet: online aanvragen2018-05-21T22:00:00Z

Navigatie