Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf u nu in met vroegboekkorting voor de Trefdag op 12 oktober

Kies hieronder uw thema

Werking & Organisatie

Naar een bijsturing van de gemeentelijke aanvullende belastingen?

De aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn voor de gemeenten zeer belangrijke inkomstenbronnen. Ze hebben dan ook tal van voordelen. Toch mogen we ook niet blind zijn voor de schaduwkanten. De VVSG maakte een analyse.

Volg decreet lokaal bestuur op de voet

De Vlaamse regering werkt volop aan een decreet lokaal bestuur, met de verregaande integratie van gemeente en OCMW als belangrijk onderdeel. Alle relevante informatie staat op een aparte webpagina.

Personeelswijzigingen organieke decreten

Met het decreet van 3 juni 2016 werden enkele opvallende wijzigingen aangebracht aan het Gemeente-, het OCMW- en het provinciedecreet. Het gaat voornamelijk om personeelswijzigingen die, met uitzondering van de schrapping van de personeelsformatie als verplicht instrument, op 8 juli 2016 in werking getreden zijn.  Wat de voornaamste wijzigingen zijn leest u hier.

Vlaams zorg- en opleidingskrediet vervangt loopbaanonderbreking

Vanaf 2 september 2016 komt het Vlaamse zorg- en opleidingskrediet in de plaats van de vroegere loopbaanonderbreking. Voor medewerkers van lokale besturen blijft dit niet zonder gevolgen.

Nieuwe btw-regels voor lokale besturen

Sinds 1 juli 2016 gelden voor lokale besturen nieuwe btw-regels. Wat dit allemaal inhoudt, hebben we samengevat op een speciale webpagina.

 

 Kalender

 

 

Hallo, is dit discriminatie?http://www.vvsg.be/kalender/Paginas/20170905Halloisditdiscriminatie.aspxHallo, is dit discriminatie?Antwerpen2017-09-04T22:00:00Z
Regionale werktafel HRMhttp://www.vvsg.be/kalender/Paginas/20170906_werktafel_HRM_Hasselt.aspxRegionale werktafel HRMHasselt2017-09-05T22:00:00Z
Hallo, is dit discriminatie?http://www.vvsg.be/kalender/Paginas/20170323Halloisditdiscriminatie.aspxHallo, is dit discriminatie?Hasselt2017-09-06T22:00:00Z
Persoonlijke efficiëntie voor uitvoerend mandatarissen http://www.vvsg.be/kalender/Paginas/20170912PersoonlijkeEfficientieVoorUitvoerendMandatarissen.aspxPersoonlijke efficiëntie voor uitvoerend mandatarissen Leuven2017-09-11T22:00:00Z
Leidinggeven voor ploegbazenhttp://www.vvsg.be/kalender/Paginas/20170914Leidinggevenvoorploegbazen.aspxLeidinggeven voor ploegbazenHalle2017-09-13T22:00:00Z

 Nieuws

 

 

Omzendbrief financiële controle subsidie TWE gepubliceerdhttp://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Omzendbrief-financiële-controle-subsidies-TWE-gepubliceerd.aspxOmzendbrief financiële controle subsidie TWE gepubliceerd2017-07-17T22:00:00Z
Decreet lokaal bestuur: waar staan we vandaag?http://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Decreet-lokaal-bestuur-waar-staan-we-vandaag.aspxDecreet lokaal bestuur: waar staan we vandaag?2017-07-17T22:00:00Z
Aangepast huishoudelijk reglement politieraad beschikbaarhttp://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Aangepast-huishoudelijk-reglement-politieraad-beschikbaar.aspxAangepast huishoudelijk reglement politieraad beschikbaar2017-07-17T22:00:00Z
Hoorplicht ook bij ontslag overheidscontractanthttp://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Hoorplicht-ook-bij-ontslag-contractant.aspxHoorplicht ook bij ontslag overheidscontractant2017-07-11T22:00:00Z
Lokale investeringen bleven ook in 2016 relatief laaghttp://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Lokale-investeringen-bleven-ook-in-2016-relatief-laag.aspxLokale investeringen bleven ook in 2016 relatief laag2017-07-11T22:00:00Z

Navigatie