Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Waarom duurzaam aankopen?

Overheidsdiensten geven zo’n 19% van het bruto binnenlands product van de EU uit aan overheidsopdrachten. Ze hebben hiermee een duidelijke invloed op de markt. Als grote verbruikers kunnen overheidsdiensten een zeer marktsturende rol spelen. Overheidsopdrachten die het maken en leveren van duurzame producten en diensten bevorderen zijn een hefboom voor de totstandkoming op termijn van een markt voor duurzame producten en diensten.

De Federale en Vlaamse overheid, gemeenten, OCMW’s, … hebben een voorbeeldfunctie te vervullen. Door zelf een intern duurzaam aankoopbeleid te voeren, kunnen gemeenten het goede voorbeeld geven aan bedrijven en burgers en hen zo stimuleren tot meer duurzame productie en consumptie. Bovendien vaart het imago van de gemeent hier goed bij.

Rekening houden met duurzame overheidsopdrachten is een mooi voorbeeld om op alle diensten rekening te houden met duurzaamheid. Het aankoopbeleid is iets dat iedere dienst binnen de gemeente aangaat en is bijgevolg ook een mooie opstap om iedereen bij het duurzaamheidsbeleid van de gemeente te betrekken en zijn verantwoordelijkheid hierin te geven.

Een veelvoorkomende gedachte is dat duurzame aankopen duurder zijn. Uit diverse studies en praktijkervaringen blijkt dat dit eerder gebaseerd is op perceptie dan op feiten. De aankoopprijs van een duurzaam product kan inderdaad hoger liggen, maar de totale kosten kunnen over de gehele levensduur goedkoper zijn (vb. energie-efficiënte toestellen). Er kan dus effectief geld bespaard worden! Dit moet echter op lange termijn worden bekeken. Helaas gaat het huidige aankoopbeleid vaak nog uit van een kortetermijndenken.


Door op een verstandige manier opdrachten te plaatsen, kunnen overheden grondstoffen en energie besparen, afval en verontreiniging verminderen,en duurzame gedragspatronen bevorderen.

Navigatie