Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Steunpunt

Steunpunt duurzamer overheidsopdrachten

 Steunpunt duurzamer lokale overheidsopdrachten is er voor u!

Hebt u vragen over hoe u uw aankopen milieuvriendelijker kan maken? Of hoe u uw opdrachten ten goede kan laten komen aan sociale doelgroepen? Met deze en andere vragen kunnen medewerkers en mandatarissen van lokale besturen terecht bij het Steunpunt duurzamer lokale overheidsopdrachten van de VVSG.

Duurzaam betekent hierbij: ecologisch verantwoord, sociaal bekommerd en met oog voor kostenefficiëntie en het mee de weg banen voor een zich vernieuwende, groenere economie. Kortom, de drie pijlers van duurzame ontwikkeling.

Het Steunpunt brengt kennis en praktijkervaring bijeen, stimuleert onderlinge uitwisseling en verspreidt informatie (abonneer u alvast op de digitale nieuwsbrief Aanbesteed!). Het werkt mee aan studie- en vormingsmomenten, en zal waar nuttig beleidsgerichte aanbevelingen formuleren. Het Steunpunt netwerkt met andere overheidsinstanties en organisaties actief inzake overheidsopdrachten en verduurzaming ervan.

Steunpunt-medewerkers:
Leen Van der Meeren, T02 2115566;
in samenwerking met stafmedewerker Petra Dombrecht en directeur Alex Verhoeven.

 

Het Steunpunt kwam er mede dankzij steun van de Vlaamse overheid, Coördinatiecel Duurzame Ontwikkeling.

logo vo - verbeelding werkt.png
 

Navigatie