Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Laureaat duurzame overheidsopdracht


​Globaal duurzaam vlootbeheer van de stad Roeselare bekroond tot eerste Laureaat duurzame overheidsopdracht

De stad Roeselare mag zich als eerste gemeente Laureaat Duurzame Overheidsopdracht benoemen. De bekroonde praktijk is niet zozeer één overheidsopdracht maar een totaal van een 30-tal aanbestedingen die kaderen binnen een filosofie van duurzaam vlootbeheer. 

De Laureaat Duurzame Overheidsopdrachten is een initiatief van de VVSG met ondersteuning van de Vlaamse Overheid. Met deze prijsuitreiking willen we duurzaam aankoopbeleid meer onder de aandacht brengen en innovatieve voorbeelden van duurzaam aankopen opsporen en als goede praktijk ter beschikking stellen.  

De lange termijn visie en de globale duurzame aanpak van het wagenparkbeheer in Roeselare bleek voor de jury doorslaggevend. De stad startte hiermee reeds in 2008 en uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een sterk vlootbeheer dat het wagenpark efficiënter, milieuvriendelijker en kleiner maakte. Deze duurzame visie bleef bovendien niet beperkt tot het wagenpark, maar werd ook doorgetrokken naar het algemene mobiliteitsbeleid van de stad: ook het gebruik van dienstfietsen en openbaar vervoer voor verplaatsingen is sterk toegenomen.

Aan de aankoopprocedure werd ook een systeem van monitoring gekoppeld waarbij op basis van verbruiksgegevens een permanente evaluatie en verbetering van de vloot kon gerealiseerd worden. Wat ook leidde tot progressief strenger wordende minimumvereisten in de bestekken. Ecoscore, machinerichtlijnen, bandenrichtlijnen en het in rekening brengen van globale levenscycluskost zijn enkele van de criteria die in de bestekken werden opgenomen.

De stad leverde ook inspanningen om haar kennis hierrond te verspreiden. Niet alleen naar de bevolking maar ook naar lokale concessiehouders, ondernemingen, buurgemeenten en aanverwante organisaties (zoals het OCMW, de brandweerzone en het zorgbedrijf).  

Meer info: voorstelling dossier Roeslare

 

Naast Roeselare werden nog vier andere steden gelauwerd met hun duurzame praktijk. Kortrijk, Gent, Antwerpen en Sint-Niklaas.

 

Kortrijk

De praktijk van stad Kortrijk betrof een raamcontract voor de periodieke keuring van brandblusmiddelen. De stad streefde ernaar op zo veel mogelijk vlakken ecologisch te werk te gaan. Bij voorbeeld door de voorkeur te geven aan ecologische schuimblussers of door samen te werken met firma's die afgekeurde toestellen correct recupereren en hervullen of afvoeren naar een daarvoor bestemde verzamelplaats. Daarnaast koos de stad er ook voor om de opdracht uit te besteden aan de sociale economie, wat uiteindelijk geleid heeft tot een bijkomende aanwerving bij de contractant.  

Meer info: bestek en voorstelling praktijk Kortrijk

 

Gent

De stad Gent ging voor een innovatieve manier van aanbesteden bij haar raamcontract voor het uitvoeren van schilderwerken. De stad koos voor een minicompetitie, die als voordelen flexibiliteit en minder administratieve kosten biedt en steeds de goedkoopste aanbieding per specifieke opdracht oplevert. De milieucriteria opgenomen in de technische specificaties garandeerden het gebruik van producten met een minimale ecologische impact. Zo werd de voorkeur gegeven om te werken met biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen, duurzame natuurdispensieverven en watergedragen verven en vernissen.

Ook hier werd gekozen om de opdracht voor te behouden voor sociale economie bedrijven.  

Meer info: bestek

 

Antwerpen

De Gemeenschappelijke Aankoopcentrale van de Stad Antwerpen stelde een raamcontract voor hygiënische papierwaren voor. In de technische specificaties werden reeds ambitieuze milieucriteria vastgelegd. De papiervezels moesten uit 100% afvalpapier gemaakt zijn, optische bleekmiddelen, verfstoffen en andere chemicaliën werden niet toegestaan. De aangeboden producten moesten ook compatibel zijn met de dispensers die toen in gebruik waren zodat een nieuwe aankoop kon vermeden worden. Inschrijvers konden zich bovendien onderscheiden door bovenop deze verplichte vereisten een cradle to cradle certificaat of een CO2-neutraal certificaat voor te leggen.  

Meer info: voorstelling praktijk Antwerpen, bestek op te vragen via OCMW_GAC_Klantbegeleiders@ocmw.antwerpen.be

 

Sint-Niklaas

Sint-Niklaas koos voor de levering van speelgoed voor het sinterklaasfeest uitdrukkelijk voor een duurzaam en milieubewust materiaalgebruik. Het materiaal waaruit het speelgoed opgemaakt diende te worden was bij voorkeur hout, kunststof uit gerecycleerde materialen of natuurrubber. PVC en synthetisch rubber werden niet toegestaan. Aan de inschrijvers werd ook gevraagd rekening te houden met de moduleerbaarheid van het speelgoed, het gebruik van milieuvriendelijke inkten, lijmen en verven en het vermijden van batterijen en verpakkingsmateriaal.

Het leverde een origineel voorbeeld op van een duurzame aankoop van een minder evidente productgroep met toch een hoog potentieel aan overdraagbaarheid naar andere lokale besturen.

Meer info: speelgoedfolder

 

 Duurzame prijs

Voor haar overwinning in deze wedstrijd ontving de stad Roeselare ook een duurzame prijs, in de vorm van een pakket cradle-to-cradle producten. Deze producten zijn zo ontworpen dat ze van begin tot eind veilig en herbruikbaar zijn. Dit pakket werd aangeboden door de producenten die het C2C-label in België dragen: Desso, Greenspeed, Gyproc, Mosa, Jalema, Accoya en Wienerberger. Meer info over de principes van cradle to cradle leest u op de website van het Cradle-to-cradle platform

 

 

Meer info: Leen Van der Meeren (02 211 55 66)

 

Navigatie