Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren

Titel

Verloopt

Pagina-inhoud

De Vlaamse overheid verdeelt voor 2009 126,7 miljoen euro onder de Vlaamse gemeenten ter compensatie voor de sinds begin dit jaar verdwenen Eliaheffing. Het gaat om een stijging met 18,7 miljoen euro of 17,3%.

Eerder berichtten we al over het feit dat de gemeenten de storting van de compensatie voor de Eliaheffing al eind 2008 op de bankrekening mogen verwachten. Waarschijnlijk zal het Agentschap Binnenlands Bestuur de besturen aanbevelen om deze betaling budgettair toch te verwerken in 2009, omdat anders de vergelijkbaarheid van jaar op jaar in het gedrang komt.

De Vlaamse gemeenten krijgen als groep niet alleen meer, het bedrag wordt ook anders verdeeld. Daarvoor ligt momenteel een ontwerp van decreet ter bespreking in het Vlaamse parlement. De storting van april 2008 werd onder de gemeenten verdeeld op basis van de Eliaheffing 2006. Voor de storting van eind 2008 gaat men zich baseren op de betalingen van de Eliaheffing voor 2007. Die verschillen van de vorige, omdat intussen de kapitaalverhoudingen binnen de gemengde intercommunales waren gewijzigd. Eigenlijk heeft de nieuwe verdelingsregeling tot gevolg dat de compensatie iets beter aansluit bij de werkelijke dividendverliezen ten gevolge van de vrijmaking van de energiesector.

De VVSG heeft intussen berekend wat het resultaat is van het hogere bedrag en de nieuwe verdeelwijze voor elke gemeente afzonderlijk (klik op 'annuleren' indien u gevraagd wordt een gebruikersnaam of wachtwoord in te geven). Opgelet, het gaat om officieuze gegevens, die wellicht weinig zullen afwijken van de definitieve berekeningen die het Agentschap Binnenlands Bestuur later dit jaar zal bekend maken.

Jan Leroy

Lees ook:

  • 2.10.2008: Compensatie Eliaheffing 2009 al in 2008 op de rekening 

Datum

Bijlagen

Gemaakt om door
Laatst gewijzigd op door

Navigatie