Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

privacy

Machtigingsaanvraag goedgekeurd op 13/02/2013

De VVSG diende in 2010 een algemene machtigingsaanvraag in met betrekking tot het gebruik van rijksregistergegevens van inwoners en niet-inwoners voor een (de) veelheid aan taken die het lokale bestuur uitvoert.

Op 13 februari 2013 werd de machtiging verleend. U kan ze bekijken op de website van de CBPL:

http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/beraadslaging_RR_13_2013.pdf

De eerste machtigingsaanvraag kan u hier bekijken

 

Officiële richtlijnen over informatieveiligheid bij fusie of samenwerking gemeente en OCMW


Er is momenteel een tendens dat gemeenten en OCMW‟s op logistiek en inhoudelijk vlak steeds vaker samenwerken. OCMW‟s doen regelmatig een beroep op de ICT-diensten van hun gemeente. Sommige gemeenten sluiten onderling samenwerkingsverbanden op het vlak van ICT. Een nauwe samenwerking op het vlak van informatieveiligheid tussen gemeenten en OCMW‟s is bijgevolg noodzakelijk. De Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ) heeft samen met het sectoraal comité van de sociale zekerheid een leidraad met richtlijnen omtrent informatieveiligheid opgesteld voor gemeenten en OCMW‟s. De leidraad bevat naast globale richtlijnen ook specifieke richtlijnen voor OCMW‟s en steden en gemeenten.

 

U kunt deze gevalideerde leidraad en bijbehorende richtlijnen raadplegen op de website van de privacycommisie: http://www.privacycommission.be/nl/informatiebeveiliging.

 

Deze documenten kunnen bijgewerkt worden naarmate de veiligheidsrisico‟s evolueren en in functie van concrete aandachtspunten die veiligheidsconsulenten signaleren. 

 

Privacy en Informatieveiligheid in het lokale bestuur

Tijdens de maand maart vinden 5 infosessies plaats over het thema privacy en informatieveiligheid in het lokale bestuur (zie kalender). Deze sessies gebeuren in samenwerking met de Vlaamse Toezichtscommissie.

U kan hier de presentaties downloaden:

1. Inleiding (Herman Callens)

2. De Vlaamse Toezichtscommissie (Willem Debeuckelaere en Caroline Vernaillen)

3. Samenwerking Gemeenten en OCMW (Frank Robben)

 

 

 Documenten

Navigatie