Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

I-Scan
Het I-Scan project is momenteel gestopt

De I-scan 2.0, met focus op informatiebeheer, werd ondertussen uitgevoerd in de Stad Izegem, Stad Ieper, Gemeente en OCMW Kortenberg, Gemeente Westerlo, Gemeente Berlaar, Gemeente Houthalen-Helchteren en Stad Zottegem. De I-scan +, waarbij de mogelijke ICT-samenwerking tussen gemeente en ICT centraal staat, werd uitgevoerd in Kortenberg, Machelen en Tervuren.

Het I-scan project

I-scan is een onderzoeks- en dienstverleningsproject rond e-government bij lokale besturen. Enkele jaren geleden ontwikkelde Hogeschool Gent de I-scan als instrument om lokale besturen te helpen de inzet van ICT in hun organisatie in kaart te brengen. Meer dan 40 steden, gemeenten en OCMW’s voerden al een I-scan uit en de resultaten van het onderzoek werden gebundeld in het boek “e-Government: nieuwe kans of nieuw probleem”. Het eerste I-scan project werd daarmee afgerond.

De klemtoon in het onderzoek- en dienstverleningsaanbod ligt niet op de technische aspecten van ICT. Het bekijkt hoe e-government kan bijdragen tot een betere dienstverlening bij lokale besturen. De structuur, het beleid en cultuur van de organisatie zijn factoren die een rol spelen bij het succesvol realiseren van e-government. I-scan wil managers en bestuurders van het lokale bestuur in staat stellen om een – niet technische – dialoog aan te gaan over de strategische inzet van ICT. Hieronder vindt u meer uitleg over de lopende onderzoeks- en dienstverleningsprojecten.

Het I-scanproject is een initiatief van Universiteit Gent in samenwerking met VVSG, V-ICT-OR en CORVE.  

I-scan 2.0: focus op informatiebeheer

I-scan 2.0 is een instrument dat uw lokaal bestuur helpt om inzicht te krijgen in zijn informatiebeheer. Het levert een concreet beeld op van de zeer diverse dagelijkse praktijk en laat toe om beter in te schatten welke aspecten van informatiebeheer prioritair moeten aangepakt worden.
Daarvoor gebruikt I-scan 2.0 een unieke aanpak. We kijken hoe ICT op de werkvloer werkelijk wordt gebruikt om informatie te beheren: aan het loket, in de concrete werking van de diensten. Daar, in de buik van de organisatie, zien we hoe er echt met ICT wordt gewerkt; hoe verschillende diensten verschillende toepassingen gebruiken; hoe diensten elk op hun manier met data omgaan; hoe databanken concreet worden beheerd; welke aandacht er is voor het verzamelen van managementinformatie.
Dat beeld van de realiteit plaatsen we tegenover de beleidsambities van het lokaal bestuur. Die confrontatie vormt de basis om een dialoog op gang te brengen over de aanpak van informatiebeheer. We benaderen informatiebeheer daarbij niet vanuit een technische ICT-invalshoek maar vanuit een bestuurskundig perspectief. Dat leidt niet tot ambitieuze grote hervormingen of tot de belofte dat ICT alles zal oplossen. Het vormt de basis voor concrete voorstellen die geënt zijn op de dagelijkse praktijk en uw beleidsdoelstellingen uit de BBC.

ICT-samenwerking tussen gemeenten en OCMW’s

Samenwerking tussen gemeenten en OCMW’s is een “hot topic”. De schaalvergroting die door samenwerking gerealiseerd wordt moet de efficiëntie verhogen en de kosten drukken.De samenwerking concentreert zich veelal op de ondersteunende diensten en wordt ook door de Vlaamse Overheid gestimuleerd.  
In kader van het I-scanproject bracht Hogeschool Gent in 2012 de samenwerking tussen de Vlaamse gemeenten en OCMW's op vlak van ICT in kaart. Uit de resultaten bleek dat er in ongeveer 60 % van de Vlaamse gemeenten al sprake is van enige samenwerking, en dat bijna de helft van de overige gemeenten al plannen in die richting heeft, maar dat de samenwerking weinig geformaliseerd wordt.
Op basis van de ervaringen die we opdeden in
dit onderzoek en in het I-scanproject zijn, onder de naam I-scan +,  een aantal ondersteuningsvormen ontwikkeld, die lokale besturen helpen bij het opbouwen of versterken van een samenwerking op het vlak van ICT. De aanpak richt zich ook hier in hoofdzaak op de bestuurlijke aspecten van ICT-samenwerking en niet zozeer op de technische ICT-kant.

Navigatie