Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

ICT samenwerking gemeente OCMW

Onderzoek ICT-samenwerking

Het onderzoek uit 2012 toont aan dat meer dan 60% van alle gemeenten samenwerken met het OCMW op het vlak van ICT en dat in bijna de helft van de andere gemeenten er al dan niet concrete plannen zijn om in de toekomst zo’n samenwerking op te zetten. Vooral rond ICT-infrastructuur, zoals netwerken, dataverbindingen en servers, en rond ondersteuning werken de lokale besturen samen. Het gezamenlijk beheren en aankopen van toepassingen gebeurt minder frequent. De gemeente neemt in de meeste gevallen het voortouw bij de uitbouw van de samenwerking ook op het vlak van personeelsinzet en investeringen. Lokale besturen organiseren de samenwerking in de meeste gevallen erg informeel. Beheersovereenkomsten waarin de onderlinge afspraken zijn vastgelegd vormen de uitzondering.
Lokale besturen zijn erg positief over de samenwerking.  De voordelen liggen in eerste instantie in efficiëntiewinsten omdat het beheer van ICT beter kan georganiseerd worden en omdat men meer kan doen met dezelfde middelen.
Het volledige rapport kan u hier downloaden

 

I-scan +

Ondersteuning voor lokale besturen bij samenwerking op het vlak van e-government

De bestaande of geplande samenwerking tussen lokale besturen verschilt enorm. Er zijn verschillen in intensiteit, vorm, onderwerp en proces.
Tegelijk  klinkt de roep om samenwerking uit verschillende hoeken steeds sterker. Daarom ontwikkelde de Universiteit Gent een aanbod om het intern denkproces rond ICT-samenwerking te ondersteunen. Dit aanbod kadert in het I-scanproject dat gedragen is door de Coördinatiecel Vlaams e-government (Corve), VVSG, V-ICT-OR en UGent en gesteund wordt door de Vlaamse Overheid.


Enerzijds is er een interactieve lezing voor besturen die op zoek zijn naar informatie over de mogelijkheden van ICT-samenwerking en zich willen engageren om een eerste verkennend gesprek aan te gaan tussen gemeente en OCMW, zonder zich daarmee noodzakelijkerwijze al te verbinden tot een samenwerking.
Anderzijds kan je kiezen voor een uitgebreider ondersteuningstraject, bestaande uit 3 fases, voor wie ICT-samenwerking tussen gemeente en OCMW (verder) wil uitbouwen en zich engageert om mee te denken over de invulling van de concrete ICT-samenwerking, bijvoorbeeld met een goed actieplan op maat.  Dit traject vertrekt vanuit de bestaande concrete ambities en de lokale startsituatie. Die bepalen of de focus ligt op: draagvlakanalyse, visieontwikkeling, bepalen van gemeenschappelijke doelstellingen, analyse van en prioriteiten stellen over object(en) van samenwerking, vorm van samenwerking, afweging van optimale schaal,…  Bij de rapportage formuleren we dan conclusies en aanbevelingen op maat (eventueel in de vorm van een concreet stappenplan) en verwijzen we naar een aantal handige documenten en tools over juridische omkadering, informatieveiligheid enz.


Beide ondersteuningsformules zijn echter maar zinvol als gemeente- als OCMW-bestuur, zowel op ambtelijk als politiek niveau, op een open, kritische manier willen nadenken over de voor- en nadelen van een mogelijke ICT-samenwerking.

Referenties

De I-scan + werd in het voorjaar van 2014 uitgevoerd in Kortenberg, Machelen en Tervuren.

Prijs

Het ondersteuningstraject is beschikbaar vanaf 4.500 euro, excl. BTW, excl. vervoersonkosten vanuit Gent. De kost voor de interactieve lezing bedraagt 750 euro, excl. BTW, excl. vervoersonkosten vanuit Gent.

Interesse of bijkomende info?

Neem contact op met het I-scanteam via iscan@ugent.be of 09 243 29 67, of bekijk de volledige brochure hier.

Navigatie