Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

liberalisering energiesector

De vrijmaking van de gas- en elektriciteitssector was voor de Vlaamse gemeenten een hele omwenteling. Deze liberalisering heeft geleid tot:

  • totaal nieuwe structuren omdat de intercommunales van vroeger geen energie meer mogen leveren en nu nog uitsluitend netbeheerder zijn
  • een drastische daling van de energiedividenden die de gemeenten jaarlijks ontvangen
  • een stijging van de energiekosten voor gemeenten en OCMW's, omdat ze het vroegere voorkeurtarief niet langer genieten

U vindt hier:

  • het CREG-rapport met een berekening van de gemeentelijke dividendverliezen
  • de Eliaheffing: geschiedenis en stand van zaken
  • typebestekken voor de aankoop van elektriciteit en aardgas door gemeenten, OCMW's en politiezones

Navigatie