Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Aanvullende belastingen

De Vlaamse gemeenten halen gemiddeld 45 tot 50% van hun ontvangsten uit belastingen. Ongeveer vier vijfden van dat bedrag is afkomstig van de aanvullende personenbelasting (APB) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OV).

Algemeen

Essay 'Naar een bijsturing van de gemeentelijke aanvullende belastingen' (juni 2017)


Verkeersbelasting:

 

Opcentiemen onroerende voorheffing:

 

Aanvullende personenbelasting

 

Tarieven APB en OV

 

Navigatie