Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

sepa - single euro payments area

Wat is SEPA?

SEPA, de Single Euro Payments Area, creëert een eengemaakte Europese betaalruimte, een echte Europese markt voor betaaldiensten.
SEPA heeft ook invloed op gemeenten, OCMW’s en politiezones.

Door SEPA kan elke burger of consument, overheid, handelaar en onderneming girale betalingen in euro zenden en ontvangen, binnen de grenzen van een land of daarbuiten, met hetzelfde gemak, met dezelfde veiligheid en efficiëntie, en onder dezelfde voorwaarden, rechten en plichten als in het eigen land.
Geografisch gezien omvat de SEPA-zone de 27 landen van de Europese Unie, plus Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein en een aantal overzeese gebieden.

SEPA is de logische volgende stap na de invoering van de euro enkele jaren terug: landsgrenzen verdwijnen voor het girale betaalverkeer. Dat gebeurt met gestandaardiseerde betaalinstrumenten voor overschrijvingen, domiciliëringen en kaartbetalingen. Andere, minder efficiënte betaalinstrumenten zoals cheques en handelswissels, worden ontmoedigd en zullen op termijn verdwijnen.

Concreet bestaan sinds 28 januari 2008 voor overschrijvingen en kaartbetalingen de Europese standaarden parallel naast de Belgische. Sinds november 2009 gebeurt (in principe) hetzelfde voor domiciliëringen. Stapsgewijze kwamen die Europese standaarden dan in de plaats van de Belgische. Intussen weigeren banken de verwerking van oude, Belgische overschrijvingsformulieren.

De belangrijkste wijzigingen door SEPA zijn de volgende:

IBAN- en BIC-nummers
Voor girale betalingen moeten door SEPA IBAN- en BIC-codes worden gebruikt. Dat betekent de aanpassing van allerlei formulieren en documenten waarop nog oude rekeningnummers voorkomen of moeten worden ingevuld. Hetzelfde geldt voor databanken met bankrekeningnummers.
De IBAN-structuur van een rekeningnummer werd automatisch afgeleid van het BBAN-nummer (Belgian Bank Account Number) van een bankrekening. IBAN bestaat in België uit zestien karakters (4-4-4-4) in de plaats van de oude 3-7-2-structuur. Zo werd bankrekening 201-0005272-81 na de conversie IBAN BE36 2010 0052 7281. 
Meer... 
De identificatie van een bankrekening is onder SEPA pas volledig als ze ook de identificatie van de financiële instelling (BIC) omvat. De verplichte vermelding van BIC geldt trouwens niet alleen voor internationale betalingen, maar ook voor puur Belgische. 
Meer...

Overschrijvingsformulieren
Bij gebrek aan een gemeenschappelijk formulier voor het volledige SEPA-gebied, werd een Belgisch formulier voor Europese overschrijvingen ontworpen. Meer... 
De Belgische standaard van de gestructureerde mededeling wordt behouden in het interne Belgische betalingsverkeer, wat essentieel is voor de controle van de facturen voor de Belgische ondernemingen. Hiervoor bestaat er nog geen Europese standaard.
CODA en ISABEL
Vóór de start van SEPA was de migratie nodig van CODA v.1 naar CODA v.2.1.c. en dit om de SEPA-berichten (en hun langere mededeling) te kunnen uitwisselen.
Voorts was er ook een overgang vereist van ISABEL 5 naar 
ISABEL 6 om de XML-technologie van SEPA te kunnen ondersteunen (UNIFI 20022-berichten). 

Betaalkaarten
Softwareaanpassingen en soms de vervanging van betaalterminals kunnen nodig zijn om de nieuwe Europese debetbetaalkaarten te kunnen verwerken, naast de bestaande Bancontact/Mister Cash-debetkaart. Deze laatste wordt evenwel nog niet onmiddellijk uit bedrijf wordt genomen, maar pas wanneer andere, SEPA-compatibele debetbetaalkaarten voldoende aanvaard worden. Momenteel is er nog onduidelijkheid over de mate waarin andere aanbieders van kaartbetaalsystemen kosten zullen aanrekenen.

Domiciliëringen
Elke domiciliëring berust op het toekennen van een mandaat door de schuldenaar aan de schuldeiser. Vandaag worden die mandaten bewaard door de bank van de schuldenaar. Onder SEPA moet de schuldeiser en niet langer de bank de mandaten beheren bewaren. Daar komt het één en ander bij kijken. Meer informatie daarover vindt u hier.
De schuldenaar-consument kan bij de Europese domiciliëring onder bepaalde voorwaarden bij zijn bank het volledige gedebiteerde, maar betwiste bedrag terugvragen gedurende acht weken na de dag van de debitering van zijn rekening, en zelfs gedurende dertien maanden wanneer het mandaat niet of niet meer geldig is. Voorts komt er eenmalige Europese domiciliëring, die de debiteur de mogelijkheid biedt om een mandaat te geven dat de schuldeiser machtiging verleent om zijn rekening één enkele keer te debiteren.

De SEPA-regels omtrent domiciliëringen en overschrijvingen worden toegepast sinds 1 februari 2014.

 

 

Navigatie