Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Lokale financiën

Lokaal Pact

SEPA - Single Euro Payments Area

Statistieken en studies over lokale financiën

 

Diverse ontvangstenstromen

Fiscaliteit

 

Gemeentefonds

Wat is het Gemeentefonds   

Decreet tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaamse Gemeentefonds  

Ramingen hoofddotatie 2016-2021

Definitieve bedragen:


'Een duaal Vlaanderen' - vrije tribune Guido De Padt over de verdeling van het Gemeentefonds (december 2016)

 

Dividenden

 

Typebestek leningen / Typecontract leningen

 

 Diverse uitgavenstromen

   Btw

  Pensioenen

 

Navigatie