Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Gemeente

Een gemeente is in de eerste plaats een lokale gemeenschap van mensen, maar het is ook een belangrijk bestuursniveau. We trappen allicht een open deur in, maar het blijft een centraal uitgangspunt: iedere gemeente heeft een gemeentebestuur dat is samengesteld uit een gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester. Dat is zo opgenomen in het gemeentedecreet dat het reilen en zeilen van een gemeentebestuur regelt.

Gemeentedecreet

Een overzicht van het gemeentedecreet, de uitvoeringsbesluiten en de omzendbrieven vindt u hier.
Bent u op zoek naar achtergrondinformatie, de presentaties die op studiedagen werden gebruikt, voorbeelden en modellen, klik dan hier.

Gemeentelijke Administratieve Sancties

Uitgebreide informatie en een hele reeks documenten: Meer...

Navigatie