Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

  
  
  
Map: ICT en e-government
  
VVSG-nota regie.pdf
  
Lokaal 2007 1 (Hoe kom ik als gemeenteraadslid te weten wat het college van burgemeester en schepenen bespreekt en beslist).pdf
  
Lokaal 2007 1 (Hoe wordt de rangorde van de raadsleden vastgesteld).pdf
  
Lokaal 2007 2 Waarom is het huishoudelijk reglement van de gemeenraad belangrijk).pdf
  
Lokaal 2007 3 (Hoe werkt het inzagerecht van gemeenteraadsleden).pdf
  
Lokaal 2007 4 (Wat moet u allemaal weten over de sjerp).pdf
  
Lokaal 2007 5 (Wat is het inzagerecht van OCMW-raadsleden).pdf
  
Lokaal 2007 6 (Hoe dien ik bijkomende agendapunten voor de gemeenteraad in).pdf
  
Lokaal 2007 7 (Wat zijn verbodsbepalingen voor OCMW-raadsleden).pdf
  
Lokaal 2007 8 (Wie maakt de gemeentelijke politieverordeningen en wie sanctioneert ze).pdf
  
Lokaal 2007 9 (Welke presentiegelden en vergoedingen ontvangen gemeenteraadsleden).pdf
  
Lokaal 2007 10 (Welke bevoegdheden heeft de gemeenteraad).pdf
  
Lokaal 2007 11 (Wanneer en hoe vergadert de raad voor maatschappelijk welzijn).pdf
  
Lokaal 2007 12 (Welke bevoegdheden heeft het college van burgemeester en schepenen).pdf
  
Lokaal 2007 14 (Wat doet een OCMW-raadslid met individuelehulpvragen).pdf
  
Lokaal 2007 15 (Hoe wordt het inzagerecht van de OCMW-raadsleden het best geregeld).pdf
  
Lokaal 2007 16 (Hoe stemmen de gemeenteraadsleden).pdf
  
Lokaal 2007 17 (Wat houdt de tuchtregeling voor lokale mandatarissen in).pdf
  
Lokaal 2007 18 (Wat is het verschil tussen een verzoekschrift en een voorstel van de burgers).pdf
  
Lokaal 2007 19 (Hoe organiseer je een volksraadspleging).pdf
  
Lokaal 2007 20 (Wanneer kunt u zich laten vervangen in de gemeenteraad of het college).pdf
  
Lokaal 2007 21 (Wat zijn overheidsopdrachten - deel 1).pdf
  
2008 LR 1 overheidsopdrachten deel 2.doc
  
2008 LR 2 geheimhoudingsplicht OCMW-raadsleden.doc
  
2008 LR 3 mandatenlijst en vermogensaangifte.doc
  
2008 LR 4 voorzitter GR bij politiedossiers.doc
  
2008 LR 5 beslissingen nemen in de OCMW-raad.doc
  
2008 LR 6 budgethouderschap.doc
  
2008 LR 9 gemeentelijke verzelfstandiging.doc
  
Aanvullende maatregelen raadsleden.doc
  
Rechten en plichten raadsleden.doc
  
LR 2008-10 Agenda politieraad.doc
  
LR 2008-11 Algemeen bestuurlijk toezicht.doc
  
LR 2008-12 Openbaarheid vergaderingen.doc
  
Kennismaking met het lokale bestuur - bevoegdheden.doc
  
Kennismaking met het lokale bestuur - taken en opdrachten.doc
  
LR 2008-13 Tijdelijke en aanvullende verkeersreglementen.doc
  
LR 2008-14 Vragen in de gemeenteraad.doc
  
Lokaal 2008 15 (Het verschil tussen een ondervoorzitter en een waarnemend voorzitter van de OCMW-raad).pdf
  
Lokaal 2008 16 (Hoe wordt het budget behandeld op de gemeenteraad).pdf
  
Lokaal 2008 17 (Wat is een vast bureau).pdf
  
Lokaal 2008 18 aanduiding afgevaardigde AV intercommunale door gemeenteraad.pdf
  
2008-12-11 Internetconsultaties ervaringen vvsg.ppt
  
Processen.zip
  
LR 2008-19 Bestuurlijk toezicht budget.doc
  
LR 2008-20 Onafhankelijke raadsleden.doc
  
LR 2009-01 eretitel.doc
  
LR 2009-02 klacht bij toezicht.doc
  
LR 2009-03 vervanging politieraadslid.doc
  

Navigatie