Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Zorgkundige

Alle informatie over zorgkundige op 1 plek

De regelgeving omtrent zorgkundige schept soms verwarring en twijfel. Daarom werd alle informatie over verzorgenden en zorgkundigen gebundeld op 1 plek. U vindt er het verschil tussen verzorgenden en zorgkundigen, wie welke (al dan niet verkorte) opleiding kan volgen, hoe je je moet registreren, welke tewerkstellingskansen het diploma geeft enz. U vindt dit alles en meer via :http://www.ikgaervoor.be/public/uploads/files/zorgkundige.pdf

5 juni 2012

 

3000 gediplomeerde verzorgenden in de problemen door het KB zorgkundige ? 

De vier Vlaamse koepels van woonzorgcentra bezorgden dit bericht aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers in de hoop dat er eindelijk een oplossing ten gronde komt voor dit probleem. Lees meer.

 

Zorgkundige: februari 2011 wordt (wellicht) 2015: stand van zaken

In 2006 werd via een KB "de zorgkundige" in het leven geroepen. Tot op dat moment oefenden verzorgenden immers bepaalde taken uit die door het zogenaamde 'KB 78' als een verpleegkundige taak werden gekwalificeerd en hadden zij daarbij risico om veroordeeld te worden tot het 'onwettig uitoefenen van een gezondheidsberoep'. Het KB wilde de betrokkenen juridische zekerheid geven... Meer... 

 

Zorgkundige: februari 2011 wordt (wellicht) 2015: stand van zaken (2) 

De VVSG apprecieert dit initiatief van minister Onkelinx, maar wij herhalen dat dit slechts een druppel op een hete plaat is. Voor vele gekwalificeerde en gemotiveerde werknemers die in de woonzorgcentra willen komen werken, blijft dit moeilijk: omdat ze in de thuiszorg werkten, waardoor hun ervaring niet meetelt, omdat ze afstudeerden als kinderverzorgsters en dit niet wordt gelijkgesteld, omdat ... Meer... 

 

Zorgkundige: februari 2011 wordt (wellicht) 2015

In 2006 werd via een KB "de zorgkundige" in het leven geroepen. Tot op dat moment oefenden verzorgenden immers bepaalde taken uit die door het zogenaamde 'KB 78' als een verpleegkundige taak werden gekwalificeerd en hadden zij daarbij risico om veroordeeld te worden tot het 'onwettig uitoefenen van een gezondheidsberoep'. Meer...

 

Verloning zorgkundige

De uitoefening van de gezondheidsberoepen is beschermd door het zogenaamde KB 78. Voor verzorgenden betekent dit concreet dat zij een aantal taken uitvoeren die beschermd zijn als ‘verpleegkundige taak’. Meer...

 

Periode voorlopige registratie zorgkundige verlengd

De medewerkers van ministers Onkelinx laten weten dat de overgangstermijn van voorlopige registratie zorgkundige zal verlengd worden tot 30 juni 2009. Meer...

 

2622 voorlopig geregistreerde zorgkundigen

Op 30 oktober 2008 werden er 2622 voorlopig geregistreerde zorgkundigen geteld. 1088 daarvan werden in Vlaanderen geregistreerd. Dit zijn echter geen definitieve cijfers, aangezien er nog heel wat dossiers van voorlopige registratie zijn ingediend, die nog wachten op behandeling. Meer...

 

Zorgkundigen: vele vragen blijven

Het dossier van de zorgkundigen blijft voor vele vragen zorgen. In de eerste plaats rond de registratie. Informeel vernemen we dat er nog vele dossiers op behandeling wachten. Vele mensen uit de sector weten dus nog niet of ze al dan niet geregistreerd zijn. Meer...

 

Zorgkundigen in de thuiszorg?

Het KB van 12 januari 2006 betreffende de zorgkundige heeft het over de personen die tewerkgesteld zijn in de rusthuizen en centra voor dagverzorging. Het zogenaamde ‘juridisch beschermhoesje’ bij de uitoefening van bepaalde verpleegkundige taken onder toezicht van een verpleegkundige geldt, door de bevoegdsheidsverdeling in dit land, niet voor de thuiszorg. Lees hier de omzendbrief van de VVSG aan de openbare diensten voor gezinszorg. Meer... 

Navigatie