Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

 

​Thema's verwant aan het lokale vrijetijdsbeleid

Archiefbeleid

Lees hier meer

Etnisch-culturele diversiteit

Lees hier meer
De multiculturele samenleving: richtlijnen voor de bibliotheek
Scoren met diversiteit
Leuven - Expertise over diversiteit in open huis (Lokaal nr 4, 1 maart 2011)

De witte en de zwarte vlucht – Wetenschappelijke benaderingen van diversiteit (Lokaal nr 16, 16 oktober 2011)

Flankerend onderwijsbeleid 

Lees hier meer
Dynamo3: Cultuur in elke klas
School en Bib
Rapport: Resultaten en conclusies van het cijfermateriaal schoolactiviteiten in cultuurcentra in functie van een analyse van mogelijke effecten van de maximumfactuur basisonderwijs  - 23 februari 2011 - VVC en LOCUS
Brede School

Inspraak en participatie

Participatiedecreet: ruimte voor lokale netwerken en projecten in voorstel wijziging uitvoeringsbesluit

De Vlaamse regering keurde op 24 januari principieel een voorstel goed tot wijziging van het uitvoeringsbesluit bij het participatiedecreet (inforumnr. 226126). Een eerste belangrijke wijziging voor lokale besturen betreft de cofinanciering van de lokale participatienetwerken. De verhouding in de financiering 1/3 via Vlaanderen, 2/3 via de gemeente blijft overeind, maar de Vlaamse overheid bepaalt niet langer hoe die cofinanciering dient te lopen tussen het OCMW en de gemeente. De gemeente engageert zich wel nog steeds voor een cofinanciering die het dubbele bedraagt van de Vlaamse subsidie, als trekkingsrecht berekend volgens het aantal inwoners. Hoe de gemeente haar aandeel financiert, wordt dus een autonome

verantwoordelijkheid van gemeente en OCMW, die daarover geen verantwoording meer aan Vlaanderen moeten geven. Het aantal gemeenten met een participatienetwerk groeit traag maar gestaag. Met zo een netwerk werken gemeente, OCMW en lokale verenigingen met personen in armoede samen ter bevordering van de vrijetijdsparticipatie. Momenteel zijn er 78 gemeenten

met een trekkingsrecht op basis van de afspraken als lokaal participatienetwerk. Het overzicht van de gemeenten en hun trekkingsrecht vind je via deze webpagina van het Agentschap voor Sociaal-Cultureel Werk. Een tweede belangrijke wijziging is dat goedgekeurde projectaanvragen waar lokale gemeenschapscentra op kunnen intekenen, voortaan een subsidieakkoord verwerven voor twee in plaats van één jaar. Daarmee komt Vlaams minister van cultuur Joke Schauvliege tegemoet aan de praktijkvraag van gemeenschapscentra om projecten een langere levensduur te geven om duurzamere effecten en resultaten te realiseren. Het voorstel tot wijziging moet nog definitief worden goedgekeurd, onder meer na advies van de strategische adviesraad SARC. De VVSG hoopt dat de procedure vlot verloopt en nog in de lopende Vlaamse legislatuur kan worden afgerond. hilde.plas@vvsg.be 

Relevante links en documenten.

Kunst- en cultuureducatie

Lees hier meer 

Verzelfstandiging en samenwerking

Lees hier meer
Verzelfstandiging en het decreet lokaal cultuurbeleid: een opportuniteit?
(Binnenband, 20 april 2010)
De gemeentelijke vzw: speelt u nog mee? (Lokaal nr 12, 1 juli 2010) 

Vrijwilligersbeleid

Eerste loket voor vrijwilligers (Lokaal nr 2, 1 februari 2011)
Chinese vrijwilligers? (Lokaal nr 3, 16 februari 2011) 

Navigatie