Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Sport

Oproep:  tien miljoen euro voor renovatie en nieuwbouw van zwembaden

Op 10 juni 2016 startte de Vlaamse Regering een tweede initiatief op in het kader van subsidiëring van de renovatie en nieuwbouw van zwembaden. De oproep richt zich naar openbare besturen (gemeenten en provincies, de VGC, intercommunales en andere publieke samenwerkingsverbanden) en scholen. Ook publiek-private initiatieven kunnen intekenen. Bij nieuwbouwprojecten wordt uitgegaan van een maximale subsidie van 10% op het aanvaarde investeringsbedrag, rekening houdend met een maximaal subsidiebedrag van 1,2 mio euro. Bij renovatieprojecten wordt vertrokken van een maximale subsidie van 30% op het aanvaarde investeringsbedrag met een maximaal subsidiebedrag van een 500.000 euro. De Vlaamse minister bevoegd voor sport organiseert de projectoproep, het bijeen roepen van een beoordelingscommissie en het voorleggen van een voorstel van selectiebeslissing aan de Vlaamse Regering. De initiatiefnemers hebben tot 23 december 2016 de tijd om een aanvraag in te dienen. Alle info (documenten, voorwaarden, ...) kan je vinden bij Sport Vlaanderen. ISB vzw kreeg de opdracht de initiatiefnemers te begeleiden en workshops te organiseren. De workshops zijn bedoeld voor gemeenten die een zwembad willen bouwen of verbouwen op korte termijn. Ook gemeenten die in een verdere toekomst plannen hebben om een zwembad te bouwen, kunnen nu deelnemen aan de workshops.  Thema's die aan bod komen in de workshops zijn op dag 1: (1) exploitatie en beheer en (2) toegankelijkheid en op dag 2: (3) energievriendelijke maatregelen  en (4) intergemeentelijke en intersectorale samenwerking. Wie een dossier wil indienen voor subsidiëring legt de Vlaamse Regering een verplichte aanwezigheid op van minstens één afgevaardigde van de gemeente/school/ ... aan alle thema's van de workshops. De workshops zijn opgevat als een 2-daagse. U kan nog intekenen voor deze in Antwerpen op 8 en 15 september via deze link. Chris Peeters

Lees in Lokaal  

Sporten zonder sporen

(Lokaal nr.4, april 2016)

Advies-GPS voor adviesraden

(Lokaal nr. 5, mei 2016)

Voor een abonnement op Lokaal klik hier

Navigatie