Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Onroerend Erfgoed

Onroerend erfgoed betreft zowel erfgoed van archeologische, bouwkundige en landschappelijke aard, of combinaties daarvan. 

Hoe een sloopaanvraag voor bouwkundig erfgoed beoordelen? 

Sinds 1 januari 2017 geeft de Vlaamse overheid niet langer advies bij vergunningsplichtige aanvragen voor verbouwingen of sloop van gebouwen die opgenomen zijn in de vastgestelde Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (inforumnr. 306363).

Specifiek wat betreft de sloop van gebouwen die opgenomen staan op deze Inventaris, is er sinds kort een (niet-bindende) richtlijn beschikbaar. Ze moet gemeenten ondersteunen om een goed gemotiveerde beslissing te nemen over de aanvraag.  Lees er hier meer over...

U bent een lokaal mandataris of gemeentelijk personeelslid en hebt een vraag over dit thema? Neem contact op met Xavier Buijs of Hilde Plas

Buurten met erfgoed: coaching traject

Buurten met erfgoed is een coaching traject voor leerkrachten én lokale erfgoedpartners samen. Gedurende een schooljaar werken ze samen om zo activiteiten te ontwikkelen rond erfgoed in de schoolbuurt. Op die manier kunnen tal van leerlingen van de tweede graad lager onderwijs kennismaken met het erfgoed in de schoolbuurt.

De training start op donderdag 26 april 2018. Vervolgens zijn er drie terugkombijeenkomsten. Daar wordt ingegaan op bepaalde onderdelen in het traject Buurten met erfgoed en er kunnen ervaringen uitgewisseld worden over stappen die de deelnemers zelf al hebben gezet. De vorming richt zich naar lokale trekkers die een Buurten met erfgoed-traject willen opstarten in de loop van het schooljaar 2018-2019.

Inschrijven: stuur een e-mail naar stuurgroep@buurtenmeterfgoed.be met de vermelding 'inschrijving train-de-trainer 2018'. Het aantal plaatsen is beperkt, dus snel beslissen is aanbevolen.

Meer info: www.buurtenmeterfgoed.be of contacteer stuurgroep@buurtenmeterfgoed.be

Archeologienota bij bouwprojecten maar later in het proces én minder vaak nodig

De regelgeving Onroerend Erfgoed bepaalt dat voordat graafmachines hun werk doen, het noodzakelijk kan zijn dat eerst wordt nagegaan of er archeologische vondsten in de bodem zitten; en zo ja, hoe daar dan het best mee wordt omgegaan.  Er kwam ook van gemeenten heel wat kritiek op deze regelgeving, omdat projecten een stuk langere doorlooptijd kregen en de kosten van zo'n nota behoorlijk konden oplopen. Deze wijzigingen hebben tot doel hieraan te verhelpen en zo het draagvlak voor archeologie te versterken. Lees hier de wijzigingen in detail in het nieuwsbericht van 3 augustus 2017.

Databank beschermd onroerend erfgoed

Deze databank verzamelt en ontsluit alle voorlopige en definitieve beschermingen in Vlaanderen. Het gaat om beschermde monumenten, landschappen, stads- of dorpsgezichten, archeologische zones, varend erfgoed en ankerplaatsen. Je kan hier terugvinden wat er precies beschermd is, en ook de beschermingsbesluiten raadplegen. Zoeken kan op het beschermingsbesluit of op het beschermd item.

Navigatie