Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Onroerend Erfgoed

Onroerend erfgoed betreft zowel erfgoed van archeologische, bouwkundige en landschappelijke aard, of combinaties daarvan. 

Erkenning en ondersteuning voor jouw erfgoedwerking: infosessies

Save the date: infosessies over erkenning en subsidiëring van lokale besturen voor onroerend- en cultureel-erfgoedwerking

Lokale besturen kunnen zich kandidaat stellen voor erkenning als onroerenderfgoedgemeente of als intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED). En intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen een werkingssubsidie aanvragen om een dienstverlenende rol op regionaal niveau op te nemen voor de ondersteuning van de onroerenderfgoed- of cultureelerfgoedwerking bij cultureelerfgoedbeheerders en -gemeenschappen op het grondgebied of een bredere regio.

Tijdens de infosessies maken we je wegwijs in de verschillende erkennings- en ondersteuningsinstrumenten die verbonden zijn met de resp. decreten voor onroerend en cultureel erfgoed. De bevoegde agentschappen situeren de context en lichten de belangrijkste principes en stappen toe. Lokale ervaringsdeskundigen geven inspirerende praktijkvoorbeelden aan. Deze namiddag wil inspiratie bieden aan ieder die op uitvoerend en op beleidsniveau betrokken is bij de (inter)gemeentelijke erfgoedpraktijk.

  • maandag 4 februari 2019 in Brussel (Herman Teirlinckgebouw)
  • maandag 11 februari 2019 in Gent (Virginie Lovelinggebouw)
  • dinsdag 12 februari 2019 in Hasselt (Hendrik Van Veldekegebouw)

 

Oproep tot 1 maart: prijs Onroerend Erfgoed

Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert in 2019 voor de vierde keer een Onroerenderfgoedprijs. Die staat opnieuw in het teken van verborgen parels, erfgoed dat in de regel niet publiek toegankelijk is. Kandidaten kunnen zich tot en met 1 maart 2019 inschrijven. Het prijzengeld voor de winnaar bedraagt 15.000 euro.

De Onroerenderfgoedprijs 2019 zal worden uitgereikt aan beschermd erfgoed. Dat kan zowel bouwkundig, landschappelijk als archeologisch erfgoed zijn, of een combinatie ervan. Zowel particulieren, openbare besturen als andere initiatiefnemers kunnen een project indienen.

Kandidaten voor de wedstrijd krijgen de kans om zich in te schrijven tot en met 1 maart 2019 met een digitaal inschrijvingsformulier: https://www.onroerenderfgoedprijs.be/inschrijven. De Onroerenderfgoedprijs heeft drie laureaten, waarvan één als winnaar wordt aangeduid. Elke laureaat ontvangt 2.500 euro. De winnaar krijgt daar bovenop nog eens 12.500 euro. Er wordt ook een publieksprijs aan deze wedstrijd gekoppeld, waarbij het grote publiek kan stemmen op zijn favoriete laureaat. Vakmensen maken kans op een eervolle vermelding voor vakmanschap. 

De uitreiking van de Onroerenderfgoedprijs zal plaatsvinden op vrijdag 4 oktober 2018.

Voor meer informatie over de prijs, surf je naar www.onroerenderfgoedprijs.be. Op de Facebookpagina van het agentschap blijf je op de hoogte van het laatste nieuws: https://business.facebook.com/onroerenderfgoed.

Navigatie