Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Onroerend Erfgoed

Onroerend erfgoed betreft zowel erfgoed van archeologische, bouwkundige en landschappelijke aard, of combinaties daarvan. 

Archeologienota bij bouwprojecten maar later in het proces én minder vaak nodig

De regelgeving Onroerend Erfgoed bepaalt dat voordat graafmachines hun werk doen, het noodzakelijk kan zijn dat eerst wordt nagegaan of er archeologische vondsten in de bodem zitten; en zo ja, hoe daar dan het best mee wordt omgegaan.  Er kwam ook van gemeenten heel wat kritiek op deze regelgeving, omdat projecten een stuk langere doorlooptijd kregen en de kosten van zo'n nota behoorlijk konden oplopen. Deze wijzigingen hebben tot doel hieraan te verhelpen en zo het draagvlak voor archeologie te versterken. Lees hier de wijzigingen in detail in het nieuwsbericht van 3 augustus 2017.

Infosessie over de erkenning als onroerenderfgoedgemeente en IOED

Op 26 september 2016 organiseert het agentschap Onroerend Erfgoed een informatiesessie voor steden en gemeenten die overwegen een aanvraag tot erkenning als erkende onroerenderfgoedgemeente in te dienen en samenwerkingsverbanden van gemeenten die een aanvraag wensen in te dienen tot erkenning als intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED). Vanaf 2017 kan een stad of gemeente slechts om de drie jaar een erkenning als onroerenderfgoedgemeente aanvragen. Tijdens deze infosessie krijg je meer informatie over de aanvraag en voorwaarden van een erkenning en de bevoegdheden en taken eraan verbonden zijn. Inschrijven kan via deze link

Erfgoedpremie voor onroerend erfgoed

Naar aanleiding van de nieuwe regelgeving heeft het agentschap Onroerend Erfgoed een nieuw stroomschema ontwikkeld waarmee je kan achterhalen welk premiepercentage voor uw onroerend erfgoed van toepassing is. Meer toelichting over erfgoedpremies vind je bij het agentschap Onroerend Erfgoed.

Nieuw onroerend erfgoeddecreet

Vanaf 01.01.2015 is het Onroerenderfgoeddecreet (Inforumnr. 272389) officieel van kracht. Onroerend erfgoed omvat zowel bouwkundig, archeologisch, landschappelijk, heraldisch als maritiem erfgoed.

Je kan de brochure met de nieuwe regelgeving en de toelichtingsbrochure hier downloaden of gratis bestellen bij het Vlaamse agentschap Onroerend Erfgoed. Meer info over het Vlaamse onroerenderfgoeddecreet en -beleid vind je op deze website van het bevoegde agentschap.

Inventaris van het onroerend erfgoed

De Inventaris van het onroerend erfgoed is een belangrijk beleidsinstrument in de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet. Hij omvat feitelijk meerdere inventarissen. De inventaris van het bouwkundig erfgoed is de oudste, meest gekende. Hij verwierf inmiddels zelfs de status van 'monument'. Voor landschapszorg zijn de inventaris van historische tuinen en parken en houtig erfgoed richtinggevend. De Landschapsatlas zal binnenkort de grote erfgoedinventaris vervolledigen. Meer informatie daarover vind je op de pagina van de Inventaris Landschappelijk Erfgoed. Meest recent zijn de aparte inventaris voor varend erfgoed, historische orgels en wereldoorlogerfgoed.

Databank beschermd onroerend erfgoed

Deze databank verzamelt en ontsluit alle voorlopige en definitieve beschermingen in Vlaanderen. Het gaat om beschermde monumenten, landschappen, stads- of dorpsgezichten, archeologische zones, varend erfgoed en ankerplaatsen. Je kan hier terugvinden wat er precies beschermd is, en ook de beschermingsbesluiten raadplegen. Zoeken kan op het beschermingsbesluit of op het beschermd item.

Lees in Lokaal

Open monumentendag 2015 in zes categorieën                               
(Lokaal nr. 4, april 2015)

Kunst met wortels
(Lokaal nr. 10, november 2013)

Stenen geschiedenisboeken

Vijf aandachtspunten voor intergemeentelijke samenwerking en streekontwikkeling
(Lokaal nr. 7, juli-augustus 2013) 

Voor een abonnement op Lokaal klik hier

Navigatie