Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Cultureel Erfgoed

Cultureel erfgoed betreft zowel archiefstukken, kunstwerken, gebruiksvoorwerpen, audiovisuele objecten als verhalen, tradities en gebruiken 

Welke projectoproepen lopen voor cultuur, jeugd, kunsten en cultureel erfgoed?

​De Vlaamse overheid publiceerde recent diverse projectoproepen voor  cultuur, kunsten en cultureel erfgoed. Bekijk hieronder de thema's, indiendata en meer informatie.     

Vlaamse energielening voor cultuur- en jeugdinfrastructuur, aanvragen kan het hele jaar door via KIOSK.
Alle info over de energielening vindt u hier

Projectoproep voor digitale uitdaging in bibliotheek, cultuur- of gemeenschapscentrum, indienen voor 15 juli bij vzw Cultuurconnect. Meer info vindt u hier

Projectoproep innovatieve partnerprojecten, indienen voor 12 september 2018 via KIOSK.  Reglement en meer info vindt u op deze website 

Projectoproep kunstendecreet 1ste ronde 2019, indienen voor 15 september 2018 via KIOSK.
Meer info vindt u op deze website

Projectoproep cultureel erfgoedwerking op landelijk en internationaal niveau, indienen voor 15 oktober 2018 via KIOSK. Meer info vindt u hier

Projectoproep internationale cultureel erfgoedprojecten met co-financiering , indienen voor 15 oktober 2018 via KIOSK. Meer info vindt u hier

Oproep beoordelaars  (beoordelings)commissies Kunsten, kandidatuur indienen voor 30 juni via de website iedereenkanzetelen.be. Meer info over benoeming en opdracht van beoordelaars vindt u hier.  

Buurten met erfgoed: coaching traject

Buurten met erfgoed is een coaching traject voor leerkrachten én lokale erfgoedpartners samen. Gedurende een schooljaar werken ze samen om zo activiteiten te ontwikkelen rond erfgoed in de schoolbuurt. Op die manier kunnen tal van leerlingen van de tweede graad lager onderwijs kennismaken met het erfgoed in de schoolbuurt.

De training start op donderdag 26 april 2018. Vervolgens zijn er drie terugkombijeenkomsten. Daar wordt ingegaan op bepaalde onderdelen in het traject Buurten met erfgoed en er kunnen ervaringen uitgewisseld worden over stappen die de deelnemers zelf al hebben gezet. De vorming richt zich naar lokale trekkers die een Buurten met erfgoed-traject willen opstarten in de loop van het schooljaar 2018-2019.

Inschrijven: stuur een e-mail naar stuurgroep@buurtenmeterfgoed.be met de vermelding 'inschrijving train-de-trainer 2018'. Het aantal plaatsen is beperkt, dus snel beslissen is aanbevolen.

Meer info: www.buurtenmeterfgoed.be of contacteer stuurgroep@buurtenmeterfgoed.be

Cultuur en erfgoed vragen aandacht bij gemeenteraadsverkiezingen

Net zoals de VVSG vragen verschillende bovenbouworganisaties in cultuur en erfgoed aandacht en zorg voor de beleidsdomeinen cultuur en erfgoed bij de gemeenteraadsverkiezingen dit najaar. De decentralisatie van de bevoegdheid in deze domeinen, die gepaard ging met de verdwijning  van de oormerking in de ondersteuning van lokaal cultuur- en erfgoedbeleid, legt meer nadruk op de lokale autonomie om cultuur- en erfgoedbeleid vorm te geven.

Argumenten en inspiratie worden vanuit verschillende organisaties aangereikt aan (toekomstige) lokale beleidsmakers. Zo organiseerde de VVSG zelf in november 2017 al een debat over de waarde van cultuur in de volgende legislatuur en publiceerde Lokaal een 'cultuurspecial' (nr. 1/2018). Het steunpunt Faro publiceerde  (nr. 2017/4)  in het kader van het thema van Erfgoeddag  een dossier 'kiezen voor erfgoed'.  De VVSG droeg op 16 januari 2018 een steentje bij  over 'participatie en lokaal erfgoed' in het licht van het Europees jaar voor erfgoed. De projectorganisatie Cultuurconnect biedt een inspiratiepakket om lokaal aan de slag te gaan met de digitale transformatie. De belangenbehartigers van lokale cultuurinstellingen vragen aandacht via hun resp. campagne 'hallo cultuur' en 'bib voor iedereen'. Om de SDG's te integreren in lokaal cultuurbeleid biedt onze Europese partner en wereldkoepel UCLG een gids voor lokale actie aan. En ook de publicatie 'Scheuren in Cultuur' en het gelijknamig symposium in De Werf te Aalst op 5 maart e.k. biedt tal van prikkelende inzichten. Op 11 maart kan je de resultaten van 'Cultuurcontentement' beluisteren; die actie bevroeg burgers rond hun tevredenheid van lokaal cultuurbeleid.

Hebt u vragen over lokaal cultuur- of erfgoedbeleid of zoekt u meer informatie over deze items: hilde.plas@vvsg.be.

Navigatie