Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Vrijetijdsbeleid

VVSG Lerend Netwerk voor Vrijetijdscoördinatoren:

Op 18 mei sloten we in het huis van Nederlands onze derde reeks bijeenkomsten van het lerend netwerk vrijetijdscoördinatoren af. Als VVSG-team vrije tijd, brachten we in die drie jaar een groeiende groep vrijetijdscoördinatoren samen. Bij elk van de bijeenkomsten mixen we op maat een aantal elementen: expertinput, onderlinge kennisdeling, netwerktijd, intervisie. Online ondersteunen we dit netwerk met een forum. Een "nodig en waardevol netwerk", zo omschrijven de deelnemers het. Maar ook voor ons als VVSG stafmedewerkers is het netwerk bijzonder waardevol om de polsslag van de sector te voelen. Het thema voor de voorbije reeks bijeenkomsten was "ruimte voor vrije tijd". Volgend jaar richten we de blik op de meerjarenplanning. Hoe positioneren we vrije tijd daarbinnen? We gaan opnieuw voor drie bijeenkomsten, maar nemen de VVSG – Trefdag in het najaar op als eerste van de reeks van drie bijeenkomsten. Data en locaties:
Donderdag 12/10/2017: ICC Gent, Trefdag
Donderdag 22/02/2018: Huis van het Nederlands, Brussel
Donderdag 31/05/2018: Huis van het Nederlands, Brussel 
Meer info

Krachtlijnen voor nieuwe organisatie buitenschoolse kinderopvang

De Vlaamse regering heeft een conceptnota 'Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang en vrije tijd van schoolkinderen' voorgelegd en doorgestuurd voor verder advies. De nota focust op het kind. Lokale samenwerking tussen onderwijs, jeugd, cultuur, sport en welzijn staan prominent in beeld en ook het werken in gedeelde infrastructuren maken dat deze conceptnota ook zeer relevante ontwikkelingen voorbereidt voor wie met vrijetijdsbeleid aan de slag is.  Wat de lokale regie betreft, verwacht de VVSG concrete instrumenten in handen te krijgen om een daadwerkelijke regierol te kunnen opnemen. Het lijkt ons belangrijk om vooral de financiering van het aanbod op lokaal niveau te situeren, of toch alleszins om aan de lokale besturen ruime en bindende inspraak te geven in de toewijzing van de middelen aan de actoren, eerder dan om dit volledig op het niveau van de Vlaamse overheid te leggen. De conceptnota werd besproken op het Raadgevend Comité van Kind en Gezin en de paritaire commissie decentralisatie, werkgroep Welzijn. Ann Lobijn Chris Peeters 

 Nieuws

 

 

Nieuw: draaiboek omgevingsanalyse lokale diversiteithttp://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Draaiboek-omgevingsanalyse.aspxNieuw: draaiboek omgevingsanalyse lokale diversiteit20-3-2018 23:00:00
Bovenlokale cultuurwerking: ontwerpdecreet goedgekeurdhttp://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Vlaamse-regering-keurt-decreet-bovenlokaal-cultuurwerking-goed.aspxBovenlokale cultuurwerking: ontwerpdecreet goedgekeurd19-3-2018 23:00:00
Buurten met erfgoed: coaching trajecthttp://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/buurten-met-erfgoed.aspxBuurten met erfgoed: coaching traject14-3-2018 23:00:00
Lokale vrijetijdsmonitor gelanceerd: input gemeenten gevraagd http://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Ministers-Gatz-en-Muyters-lanceren-de-vrijetijdsmonitor-en-vragen-medewerking-van-gemeenten--.aspxLokale vrijetijdsmonitor gelanceerd: input gemeenten gevraagd 12-3-2018 23:00:00
Belfius presenteert nieuwe clusterindeling gemeentenhttp://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Belfius-presenteert-nieuwe-clusterindeling-gemeentern.aspxBelfius presenteert nieuwe clusterindeling gemeenten12-3-2018 23:00:00

 Kalender

 

 

Aan de slag met het decreet lokaal bestuurhttp://www.vvsg.be/kalender/Paginas/20180321NieuwDecreet_Roeselare.aspxAan de slag met het decreet lokaal bestuurRoeselare20-3-2018 23:00:00
Kindvriendelijke woonomgevingenhttp://www.vvsg.be/kalender/Paginas/20180327woonomgeving.aspxKindvriendelijke woonomgevingenTurnhout26-3-2018 22:00:00
Aan de slag met het decreet lokaal bestuurhttp://www.vvsg.be/kalender/Paginas/20180328NieuwDecreet_Leuven.aspxAan de slag met het decreet lokaal bestuurLeuven27-3-2018 22:00:00
Aan de slag met het decreet lokaal bestuurhttp://www.vvsg.be/kalender/Paginas/20180419NieuwDecreet_Gent.aspxAan de slag met het decreet lokaal bestuurGent18-4-2018 22:00:00
Aan de slag met het nieuw decreet lokaal bestuurhttp://www.vvsg.be/kalender/Paginas/20180420NieuwDecreet_Mechelen.aspxAan de slag met het nieuw decreet lokaal bestuurMechelen19-4-2018 22:00:00

Navigatie