Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Vrijetijdsbeleid

 

Krachtlijnen voor nieuwe organisatie buitenschoolse kinderopvang

De Vlaamse regering heeft een conceptnota 'Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang en vrije tijd van schoolkinderen' voorgelegd en doorgestuurd voor verder advies. De nota focust op het kind. Lokale samenwerking tussen onderwijs, jeugd, cultuur, sport en welzijn staan prominent in beeld en ook het werken in gedeelde infrastructuren maken dat deze conceptnota ook zeer relevante ontwikkelingen voorbereidt voor wie met vrijetijdsbeleid aan de slag is.  Wat de lokale regie betreft, verwacht de VVSG concrete instrumenten in handen te krijgen om een daadwerkelijke regierol te kunnen opnemen. Het lijkt ons belangrijk om vooral de financiering van het aanbod op lokaal niveau te situeren, of toch alleszins om aan de lokale besturen ruime en bindende inspraak te geven in de toewijzing van de middelen aan de actoren, eerder dan om dit volledig op het niveau van de Vlaamse overheid te leggen. De conceptnota werd besproken op het Raadgevend Comité van Kind en Gezin en de paritaire commissie decentralisatie, werkgroep Welzijn. Ann Lobijn Chris Peeters 

 Nieuws

 

 

Lerend netwerk vrijetijdscoördinatoren: schrijf nu inhttp://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/lerendnetwerkvrijetijd.aspxLerend netwerk vrijetijdscoördinatoren: schrijf nu in17-9-2018 22:00:00
Info- en agendatips voor Cultuur en Erfgoed http://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Info--en-agendatips-voor-Cultuur-en-Erfgoed-.aspxInfo- en agendatips voor Cultuur en Erfgoed 27-8-2018 22:00:00
Lokale netwerken vrijetijdsparticipatie: trekkingsrechten bekendhttp://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Trekkingsrechten lokale netwerken vrijetijdsparticipatie.aspxLokale netwerken vrijetijdsparticipatie: trekkingsrechten bekend26-8-2018 22:00:00
Oproep tot 31 januari: proeftuinen buurtgericht netwerk kinderen en gezinnenhttp://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Subsidie-aanvragen-voor-buurtgerichte-netwerken.aspxOproep tot 31 januari: proeftuinen buurtgericht netwerk kinderen en gezinnen26-8-2018 22:00:00
Gewijzigd Kunstendecreet: indiendata voor subsidievragen beperkthttp://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Infosessie,-beurzen-en-projectsubsidies-aanvragen-in-het-kunstendecreet.aspxGewijzigd Kunstendecreet: indiendata voor subsidievragen beperkt26-8-2018 22:00:00

 Kalender

 

 

Lerend netwerk gemeentelijke vrijetijdscoördinatorenhttp://www.vvsg.be/kalender/Paginas/20151112lnwvrijetijdscoordinatoren.aspxLerend netwerk gemeentelijke vrijetijdscoördinatorenBrussel7-11-2018 23:00:00
Praktijkdag Participatie http://www.vvsg.be/kalender/Paginas/burgerparticipatie.aspxPraktijkdag Participatie Brussel12-11-2018 23:00:00

Navigatie