Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Vrijetijdsbeleid

VVSG Lerend Netwerk voor Vrijetijdscoördinatoren:

Op 18 mei sloten we in het huis van Nederlands onze derde reeks bijeenkomsten van het lerend netwerk vrijetijdscoördinatoren af. Als VVSG-team vrije tijd, brachten we in die drie jaar een groeiende groep vrijetijdscoördinatoren samen. Bij elk van de bijeenkomsten mixen we op maat een aantal elementen: expertinput, onderlinge kennisdeling, netwerktijd, intervisie. Online ondersteunen we dit netwerk met een forum. Een "nodig en waardevol netwerk", zo omschrijven de deelnemers het. Maar ook voor ons als VVSG stafmedewerkers is het netwerk bijzonder waardevol om de polsslag van de sector te voelen. Het thema voor de voorbije reeks bijeenkomsten was "ruimte voor vrije tijd". Volgend jaar richten we de blik op de meerjarenplanning. Hoe positioneren we vrije tijd daarbinnen? We gaan opnieuw voor drie bijeenkomsten, maar nemen de VVSG – Trefdag in het najaar op als eerste van de reeks van drie bijeenkomsten. Data en locaties:
Donderdag 12/10/2017: ICC Gent, Trefdag
Donderdag 22/02/2018: Huis van het Nederlands, Brussel
Donderdag 31/05/2018: Huis van het Nederlands, Brussel 
Meer info

Krachtlijnen voor nieuwe organisatie buitenschoolse kinderopvang

De Vlaamse regering heeft een conceptnota 'Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang en vrije tijd van schoolkinderen' voorgelegd en doorgestuurd voor verder advies. De nota focust op het kind. Lokale samenwerking tussen onderwijs, jeugd, cultuur, sport en welzijn staan prominent in beeld en ook het werken in gedeelde infrastructuren maken dat deze conceptnota ook zeer relevante ontwikkelingen voorbereidt voor wie met vrijetijdsbeleid aan de slag is.  Wat de lokale regie betreft, verwacht de VVSG concrete instrumenten in handen te krijgen om een daadwerkelijke regierol te kunnen opnemen. Het lijkt ons belangrijk om vooral de financiering van het aanbod op lokaal niveau te situeren, of toch alleszins om aan de lokale besturen ruime en bindende inspraak te geven in de toewijzing van de middelen aan de actoren, eerder dan om dit volledig op het niveau van de Vlaamse overheid te leggen. De conceptnota werd besproken op het Raadgevend Comité van Kind en Gezin en de paritaire commissie decentralisatie, werkgroep Welzijn. Ann Lobijn Chris Peeters 

 Nieuws

 

 

Nieuwe start voor werkgroep e-inclusiehttp://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Doorstart-werkgroep-e-inclusie.aspxNieuwe start voor werkgroep e-inclusie14-5-2018 22:00:00
Test de digitale vaardigheden van uw inwonershttp://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Test-uw-digitale-vaardigheden-met-Digital-Duel.aspxTest de digitale vaardigheden van uw inwoners14-5-2018 22:00:00
Save the date: inspiratielunch kunst & lokaal beleid op 4 septemberhttp://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/save-the-date-.aspxSave the date: inspiratielunch kunst & lokaal beleid op 4 september14-5-2018 22:00:00
Nieuwe gids helpt werk maken van lokaal erfgoedbeleid http://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/FARO-publiceert-een-gids-om-werk-te-maken-van-lokaal-erfgoedbeleid-.aspxNieuwe gids helpt werk maken van lokaal erfgoedbeleid 14-5-2018 22:00:00
Kiesgelijkekansen.be voor goede voorbeelden van gelijkekansenbeleidhttp://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Website-geeft-goede-voorbeelden-van-gelijkekansenbeleid-.aspxKiesgelijkekansen.be voor goede voorbeelden van gelijkekansenbeleid13-5-2018 22:00:00

 Kalender

 

 

Durven met Dienstverleninghttp://www.vvsg.be/kalender/Paginas/20180529-DurvenmetDienstverlening.aspxDurven met DienstverleningGent28-5-2018 22:00:00
Sociale media strategie voor lokale besturenhttp://www.vvsg.be/kalender/Paginas/20180612SocialeMediaStrategie.aspxSociale media strategie voor lokale besturenLeuven11-6-2018 22:00:00
Zomertour - Kunst in de publieke ruimtehttp://www.vvsg.be/kalender/Paginas/20180703_KunstInDePubliekeRuimte.aspxZomertour - Kunst in de publieke ruimteBustour2-7-2018 22:00:00

Navigatie