Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Kunst en cultuur

Doet u ook mee met de Kunstendag voor Kinderen?

De Kunstendag voor Kinderen vindt dit jaar plaats op zondag 18 november 2018. De dag richt zich op families met kinderen tot 12 jaar. Het is de jaarlijkse Cultuurhoogdag op maat van gezinnen. Op die dag wordt hun een extra portie cultuur en kunst aangeboden ter kennismaking en vermaak. Alle cultuurhuizen en organisaties die aan het succes van deze dag willen meewerken, kunnen zich inschrijven met hun activiteiten. Dat kan tot zondag 10 juni 2018. Meer Info vindt u op de website KvK2018 met diverse rubrieken zoals 'veelgestelde vragen' en het online inschrijvingsformulier onder de rubriek‘Meedoen?’.

Bovenlokale cultuurwerking: ontwerpdecreet goedgekeurd

De Vlaamse regering keurde het ontwerpdecreet over de bovenlokale cultuurwerking definitief goed op 16 maart ll.  Dit decreet heeft tot doel een kwalitatieve, duurzame, diverse en geïntegreerde bovenlokale cultuurwerking te bouwen, te stimuleren en te optimaliseren, en cultuurparticipatie te bevorderen en te versterken. Hiervoor focust dit decreet op de ontwikkeling en verspreiding van praktijken van culturele organisaties die een antwoord kunnen bieden in de bovenlokale context.

De overheveling van de provinciale bevoegdheid en middelen voor cultuur en de inkanteling van het lokaal cultuurbeleid inspireerden dit ontwerpdecreet. Het bouwt op drie pijlers, die als instrumentarium onderling verbonden zijn: projectwerking, intergemeentelijke samenwerking en praktijkondersteuning. De projectwerking richt zich op de ontwikkeling van goede praktijk en is budgettair de grootste pijler. De intergemeentelijke samenwerking biedt structurele verankering voor bovenlokale cultuurwerking en -organisatie. Een nieuw steunpunt zal als netwerkorganisatie de lokale en bovenlokale  praktijk aanmoedigen en ondersteunen. 

De VVSG verwelkomt dit decreet ter ondersteuning van een dynamische cultuurwerking lokaal en bovenlokaal maar hoopt het ontwerpdecreet bij te sturen door een betere afstemming van de beleidsplanning op het lokale beleidsproces  en met verwante sectoren zoals lokaal erfgoedbeleid.

Nieuwe monitor toont hoe steden bloeien dankzij cultuur en creativiteit

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC), de interne wetenschappelijke dienst van de Europese Commissie, heeft de Monitor van culturele en creatieve steden ontwikkeld. Beleidsmakers en mensen uit de culturele en de creatieve sector zullen daarmee de lokale sterke punten en ruimte voor verbetering kunnen vaststellen en van vergelijkbare steden kunnen leren. De Monitor werpt ook licht op het sterke verband tussen de culturele vitaliteit en uiteenlopende dimensies van het leven in de stad, om te beginnen de maatschappelijke diversiteit en de economische activiteit. De monitor is het resultaat van een onderzoeksproject in 168 steden en 30 landen in Europa. Hij is beschikbaar als interactief online-instrument waarmee gebruikers de geselecteerde steden kunnen opzoeken en een hele reeks kwantitatieve en kwalitatieve informatie over de prestaties van die steden kunnen raadplegen.
Je komt hier door middel van een video meer te weten over de monitor, de monitor zelf vind je hier. Voor ons land werden Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Leuven, Luik, Bergen, Namen en Oostende onder de loep genomen. Hoe ze scoren lees je hier.

Navigatie