Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Kunst en cultuur

Agendatips in het brede culturele veld

Masterclass 'De Meerwaarde van kunst in een veranderende stedelijke context’, Aalst, 14 juni. De uitnodiging met link naar inschrijvingsformulier vind je hier

Netwerken in het nieuw, netwerkdag voor lokale netwerken vrijetijdsparticipatie , Kortrijk, 15 juni. Meer info over opzet en programma vind je hier     

Inspiratienamiddag over Innovatieve Partnerprojecten voor culturele organisaties in PAKT (Antwerpen), op 19 juni. Meer info over het programma vind je hier ; inschrijven kan onderaan de webpagina tot 12 juni 

Café Connect,  Cultuurconnect vzw blikt terug op projecten en vooruit naar de toekomst, De Priem Brussel, 21 juni. Meer info over programma en inschrijving vind je hier.

Campagne DE SPELMAKERS
De Spelmakers, een campagne van tal van middenveldorganisaties, die in aanloop naar de verkiezingen verenigingen op een positieve manier in beeld wil brengen en hun rol als trekkers in de samenleving in de spots wil zetten. In de toekomst zullen De Spelmakers een aantal (beleids)voorzetten doen aan politici, in de hoop dat die ze binnenkoppen - zowel op gemeentelijk als op Vlaams, federaal en Europees niveau. Nieuwsgierig naar de campagne en/of ben je zelf een Spelmaker? Surf naar deze website.

Welke projectoproepen lopen voor cultuur, jeugd, kunsten en cultureel erfgoed?

 
 

​De Vlaamse overheid publiceerde recent diverse projectoproepen voor  cultuur, kunsten en cultureel erfgoed. Bekijk hieronder de thema's, indiendata en meer informatie.     

Vlaamse energielening voor cultuur- en jeugdinfrastructuur, aanvragen kan het hele jaar door via KIOSK.
Alle info over de energielening vindt u hier

Projectoproep voor digitale uitdaging in bibliotheek, cultuur- of gemeenschapscentrum, indienen voor 15 juli bij vzw Cultuurconnect. Meer info vindt u hier

Projectoproep innovatieve partnerprojecten, indienen voor 12 september 2018 via KIOSK.  Reglement en meer info vindt u op deze website 

Projectoproep kunstendecreet 1ste ronde 2019, indienen voor 15 september 2018 via KIOSK.
Meer info vindt u op deze website

Projectoproep cultureel erfgoedwerking op landelijk en internationaal niveau, indienen voor 15 oktober 2018 via KIOSK. Meer info vindt u hier

Projectoproep internationale cultureel erfgoedprojecten met co-financiering , indienen voor 15 oktober 2018 via KIOSK. Meer info vindt u hier

Oproep beoordelaars  (beoordelings)commissies Kunsten, kandidatuur indienen voor 30 juni via de website iedereenkanzetelen.be. Meer info over benoeming en opdracht van beoordelaars vindt u hier.  

Doet u ook mee met de Kunstendag voor Kinderen?

De Kunstendag voor Kinderen vindt dit jaar plaats op zondag 18 november 2018. De dag richt zich op families met kinderen tot 12 jaar. Het is de jaarlijkse Cultuurhoogdag op maat van gezinnen. Op die dag wordt hun een extra portie cultuur en kunst aangeboden ter kennismaking en vermaak. Alle cultuurhuizen en organisaties die aan het succes van deze dag willen meewerken, kunnen zich inschrijven met hun activiteiten. Dat kan tot zondag 10 juni 2018. Meer Info vindt u op de website KvK2018 met diverse rubrieken zoals 'veelgestelde vragen' en het online inschrijvingsformulier onder de rubriek‘Meedoen?’.

Bovenlokale cultuurwerking: ontwerpdecreet goedgekeurd

De Vlaamse regering keurde het ontwerpdecreet over de bovenlokale cultuurwerking definitief goed op 16 maart ll.  Dit decreet heeft tot doel een kwalitatieve, duurzame, diverse en geïntegreerde bovenlokale cultuurwerking te bouwen, te stimuleren en te optimaliseren, en cultuurparticipatie te bevorderen en te versterken. Hiervoor focust dit decreet op de ontwikkeling en verspreiding van praktijken van culturele organisaties die een antwoord kunnen bieden in de bovenlokale context.

De overheveling van de provinciale bevoegdheid en middelen voor cultuur en de inkanteling van het lokaal cultuurbeleid inspireerden dit ontwerpdecreet. Het bouwt op drie pijlers, die als instrumentarium onderling verbonden zijn: projectwerking, intergemeentelijke samenwerking en praktijkondersteuning. De projectwerking richt zich op de ontwikkeling van goede praktijk en is budgettair de grootste pijler. De intergemeentelijke samenwerking biedt structurele verankering voor bovenlokale cultuurwerking en -organisatie. Een nieuw steunpunt zal als netwerkorganisatie de lokale en bovenlokale  praktijk aanmoedigen en ondersteunen. 

De VVSG verwelkomt dit decreet ter ondersteuning van een dynamische cultuurwerking lokaal en bovenlokaal maar hoopt het ontwerpdecreet bij te sturen door een betere afstemming van de beleidsplanning op het lokale beleidsproces  en met verwante sectoren zoals lokaal erfgoedbeleid.

LinC Lage landen vormt culturele leiders voor de toekomst

Vanaf september 2018 starten Vlaanderen en Nederland met een gezamenlijk leiderschapsprogramma voor de cultuursector. Het programma bouwt verder op het zeer succesvolle Nederlandse programma Leiderschap in Cultuur (LinC). Het Vlaams-Nederlandse programma loopt onder de titel LinC Lage Landen. Het programma wil op die manier een nieuwe generatie 'culturele leiders' opleiden die breed inzetbaar is in Vlaanderen en Nederland. Het programma biedt in de eerste editie plaats aan 20 deelnemers, waarvan er 10 uit Vlaanderen komen en 10 uit Nederland.
Antwerp Management School en Universiteit Utrecht zijn de Vlaamse en Nederlandse partners die het programma samen uitvoeren. Het programma LinC Lage Landen is een intensieve deeltijdse opleiding en duurt een academisch jaar (september – juni). Aanmelden kan tussen 12 maart en 30 april 2018 in zowel Vlaanderen als Nederland. Van deelnemers wordt verwacht dat zij op toonaangevende posities werkzaam zijn, minimaal vijf jaar relevante werkervaring meenemen en over een sterke motivatie beschikken. Voor meer info: mailto annick.schramme@uantwerpen.be . Interesse? Meld je aan.

Nieuwe monitor toont hoe steden bloeien dankzij cultuur en creativiteit

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC), de interne wetenschappelijke dienst van de Europese Commissie, heeft de Monitor van culturele en creatieve steden ontwikkeld. Beleidsmakers en mensen uit de culturele en de creatieve sector zullen daarmee de lokale sterke punten en ruimte voor verbetering kunnen vaststellen en van vergelijkbare steden kunnen leren. De Monitor werpt ook licht op het sterke verband tussen de culturele vitaliteit en uiteenlopende dimensies van het leven in de stad, om te beginnen de maatschappelijke diversiteit en de economische activiteit. De monitor is het resultaat van een onderzoeksproject in 168 steden en 30 landen in Europa. Hij is beschikbaar als interactief online-instrument waarmee gebruikers de geselecteerde steden kunnen opzoeken en een hele reeks kwantitatieve en kwalitatieve informatie over de prestaties van die steden kunnen raadplegen.
Je komt hier door middel van een video meer te weten over de monitor, de monitor zelf vind je hier. Voor ons land werden Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Leuven, Luik, Bergen, Namen en Oostende onder de loep genomen. Hoe ze scoren lees je hier.

Navigatie