Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

VVSG & federaal beleid

OCMW’s vragen concrete maatregelen bij het federale regeerakkoord

VVSG en haar Waalse en Brusselse zusterorganisaties kunnen zich achter de krachtlijnen van het beleid i.v.m. asiel en migratie, maatschappelijke integratie en armoedebestrijng en werk uit het federale regeerakkoord scharen. Ze vragen echter meer concrete maatregelen en becijferde voorstellen, opdat het niet bij ambitieuze plannen zonder uitvoering zou blijven. Ze willen ook betrokken worden bij de overheveling van bevoegdheden van de federale overheid naar de deelstaten en vragen dat de rol van de OCMW’s erkend en versterkt wordt. Hierover zullen ze op woensdag 1 februari een overleg hebben met staatssecretaris Maggie De Block.  Meer informatie lees je in de nota van de drie verenigingen. Contact : piet.vanschuylenbergh@vvsg.be

 

Twintig en één actiepunten voor de toekomstige federale regering

De VVSG-Algemene Vergadering van 17 juni 2010 vraagt aan de nog te vormen federale regering om rekening te houden met een hele reeks punten die ook van lokaal belang zijn. Van pensioenen tot veiligheid en nog veel meer. De eenentwintig actiepunten komen uit een ruimer memorandum. Beide documenten vindt u rechts bijgevoegd.


OCMW’s vragen federaal armoedebeleid met meer ambitie 

De VVSG en de Waalse en Brusselse verenigingen van steden en gemeenten doen een oproep aan de komende federale regering om de armoede in het land met meer ambitie te bestrijden. In het jaar van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie en het Europees jaar van de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting leeft meer dan 15 % van alle inwoners in ons land onder de Europese armoedegrens. De OCMW’s verwachten van de federale overheid een verhoging van de laagste inkomens tot de Europese armoedegrens, meer jobs voor mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt, een toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg, een oplossing voor de asielcrisis, goede en betaalbare huisvesting en energievoorzieningen en een kwaliteitsvolle en betaalbare ouderenzorg. Om dit beleid te realiseren is de medewerking van de OCMW’s onontbeerlijk. Maar dan moeten de OCMW’s ook beter vergoed worden om deze opdrachten uit te voeren en moeten ze via hun verenigingen beter bij het beleid betrokken worden. Dat staat in het federaal memorandum van de OCMW’s. Lees ook het volledige persbericht. Meer info: piet.vanschuylenbergh@vvsg.be

  
  
Analyse federaal regeerakkoord - nota afdelingen OCMW.pdfAnalyse federaal regeerakkoord - nota afdelingen OCMW
Februari 2011 - belangrijke dossiers in de wachtstand.pdfFebruari 2011 - belangrijke dossiers in de wachtstand
Federaal Memorandum OCMW's - presentatie.pptFederaal Memorandum OCMW's - presentatie
20100617ACTIEPUNTEN FEDERAAL MEMORANDUM VERKIEZINGEN 13 JUNI 2010.doc20100617ACTIEPUNTEN FEDERAAL MEMORANDUM VERKIEZINGEN 13 JUNI 2010
MEMORANDUM AAN DE NIEUW TE VORMEN FEDERALE REGERING NA DE FEDERALE VERKIEZINGEN VAN 2010.docMEMORANDUM AAN DE NIEUW TE VORMEN FEDERALE REGERING NA DE FEDERALE VERKIEZINGEN VAN 2010
FEDERAAL MEMORANDUM OCMW 2010 DEFINTIEVE VERSIE.pdfFEDERAAL MEMORANDUM OCMW 2010 DEFINTIEVE VERSIE
Persbericht federaal memorandum OCMWs.pdfPersbericht federaal memorandum OCMWs

Navigatie