Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

VVSG & Vlaams beleid

Implementatie planlastdecreet

Op 6 juli 2011 keurde het Vlaams Parlement het Planlastdecreet goed. De VVSG is uitermate tevreden dat na meer dan 10 jaar ijveren voor deze regeling de Vlaamse overheid eindelijk via een decreet deze belangrijke bestuurlijke hervorming mogelijk maakt. Essentieel is natuurlijk dat ook bij de implementatie van dit decreet de filosofie van administratieve vereenvoudiging en subsidiariteit ten volle wordt gewaarborgd. Op deze pagina kunt u hieromtrent laatste stand van zaken vinden.
 

Witboek: uitgebreid VVSG-standpunt beschikbaar

De VVSG heeft een nota klaar met een uitgebreide reactie op de 69 doorbraken (uitvoeringslijnen) die werden gepresenteerd in het Witboek interne staatshervorming van de Vlaamse Regering. Bekijk de nota hier. Een algemeen, samenvattend standpunt over het Witboek kon u eerder al lezen. Bekijk alle relevante documenten over VVSG en Vlaams beleid ook in de lijst hiernaast. 

 

VVSG-commentaar op Witboek Interne Staatshervorming: gematigd positief

De Vlaamse regering heeft op vrijdag 8 april het Witboek in het kader van de interne staatshervorming goedgekeurd. De raad van bestuur van de VVSG heeft een eerste voorlopig standpunt bepaald op 11 april.

Het Witboek is een compromis tussen de drie politieke partijen van de Vlaamse regering. Er zitten zeker een heel aantal positieve punten in voor de lokale besturen. Sommige onderdelen zijn algemeen en vaag geformuleerd zodat het onduidelijk is waar men naar toe wil. Bepaalde keuzes heeft men uitgesteld omdat er geen gemeenschappelijke visie was. Heel wat uitvoeringslijnen (doorbraken) moeten nog geconcretiseerd worden en kunnen dus nog in verschillende richtingen evolueren. Een heel aantal punten worden in de voorwaardelijke wijze geformuleerd. Blijkbaar is de heldere keuze voor meer subsidiariteit ingeperkt door het weerwerk van sommige sectorale departementen, van een aantal intermediaire bestuurders en van delen van het maatschappelijke middenveld. Het ‘zogezegde gebrek aan bestuurskracht’ van lokale besturen is vaak een sloganesk argument om de positie van het eigen bestuursniveau of de middenveldorganisatie te verdedigen. Het Witboek is zeker niet de grote omwenteling van de Vlaamse binnenlandse bestuurlijke organisatie maar bevat wel een heel aantal elementen om het overheidsfunctioneren te verbeteren en efficiënter te maken. De Raad van bestuur is gematigd positief over het Witboek.

De raad van bestuur van VVSG vraagt wel zeer uitdrukkelijk dat de VVSG structureel meer betrokken wordt bij de verdere besprekingen en implementatie van dit Witboek. Lees de hele tekst van de VVSG-commentaar.

 

VVSG-commentaar op Witboek: positieve punten voor de lokale besturen

De 69 doorbraken worden de volgende weken grondig bekeken op hun consequenties vooraleer we een definitieve uitspraak kunnen doen. Daarom beperken we ons voorlopig tot enkele commentaren.

Er zijn heel wat positieve punten voor de lokale besturen die ook aansluiten bij voorstellen die de VVSG al vele keren heeft gedaan. Enkele voorbeelden (zeker niet volledig):

·       noodzaak aan terughoudende opstelling van de Vlaamse overheid (o.m. personeelsbeleid lokale besturen)

·       het Kaderdecreet planlastvermindering  

·       de overheveling van bevoegdheden met middelen aan de lokale besturen is concreet gemaakt  voor verschillende beleidsterreinen

·       de mogelijkheden voor de regioscreening , de proeftuinprojecten (experimenteerruimte in de streken), aanpak stadsregionale samenwerking, binnengemeentelijke fiscale differentiatie

·       de concretisering van de versnelling van processen

·       de overheveling van de opdeciem op de verkeersbelasting naar het Gemeentefonds

·       de invoering van een uittredingsvergoeding voor lokale uitvoerende mandatarissen

·       meervoudige doelstellingen voor intergemeentelijke samenwerking (onder bepaalde voorwaarden).

Lees de hele tekst van de VVSG-commentaar

 

 

Witboek: voorlopige commentaren

De raad van bestuur heeft opmerkingen en suggesties bij heel wat punten:

·       Versterking bestuurskracht gemeenten

·       Herwaardering gemeenteraad en versterking band intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de gemeente

·       Herijking Gemeentefonds

·       Invoering constructieve motie van wantrouwen

·       Verregaande vrijwillige samenwerkings- en integratiemogelijkheden voor gemeente en OCMW

·       Zorgstrategische planning

·       Subsidies in leefmilieu en natuur

·       Integratie-inburgering

·       Waterbeleid en –beheer

·       Financiële verevening

·       Lokaal cultuurbeleid.

Lees de hele tekst van de VVSG-commentaar.

 

Ontwerpdecreet planlastvermindering goedgekeurd

Op vrijdag 8 april keurde de Vlaamse regering niet alleen het Witboek Interne Staatshervorming goed. Ook het ontwerpdecreet planlastvermindering kreeg het licht op groen. De lokale beleidscyclus en het strategisch meerjarenplan vormen de basis voor dit decreet. Het ontwerpdecreet betekent een sterke vooruitgang: het gaat niet alleen om een administratieve vereenvoudiging maar ambieert ook een cultuurverandering voor de Vlaamse overheid die moet sturen op hoofdlijnen en meer operationele autonomie moet toelaten aan de lokale besturen. De Vlaamse regering hield bij het goedkeuren van het voorontwerp rekening met de opmerkingen van de VVSG. Lees het ontwerpdecreet
 

  
  
20121120 Brief VVSG planningsverplichtingen Bourgeois.pdf20121120 Brief VVSG planningsverplichtingen Bourgeois
20110604briefplanlastendecreet.docx20110604briefplanlastendecreet
20110606VVSGreactieOp69DoorbrakenWITBOEK.pdf20110606VVSGreactieOp69DoorbrakenWITBOEK
VVSG-voorstellenDecentralisatieInterneStaatshervorming.pdfVVSG-voorstellenDecentralisatieInterneStaatshervorming
20110411VVSGcommentaarWitboek.pdf20110411VVSGcommentaarWitboek
Witboek_8april2011.pdfWitboek_8april2011
Planlastdecreet - voorontwerp en VVSG-standpunt.pdfPlanlastdecreet - voorontwerp en VVSG-standpunt
20101025VVSGamendementeninstrumentengroenboek.doc20101025VVSGamendementeninstrumentengroenboek
20101108VVSG-standpuntVoorontwerpDecreetPlanlasten.doc20101108VVSG-standpuntVoorontwerpDecreetPlanlasten
planlast_notaVR_20101206_definitief.docxplanlast_notaVR_20101206_definitief
planlast_memorie_20101206_definitief.docxplanlast_memorie_20101206_definitief
planlast_decreet_20101206_definitief.docxplanlast_decreet_20101206_definitief
Groenboek Interne Staatshervorming.pdfGroenboek Interne Staatshervorming
Interne staatshervorming in Vlaanderen - VVSG-voorstellen.pdfInterne staatshervorming in Vlaanderen - VVSG-voorstellen
De lokale overheid herstelt het vertrouwen in de politiek[1].docDe lokale overheid herstelt het vertrouwen in de politiek[1]
Presentatie VVSG op 3 maart 2010 in Vlaams parlement.pdfPresentatie VVSG op 3 maart 2010 in Vlaams parlement
INTERNESTAATSHERVORMING-ms.pptINTERNESTAATSHERVORMING-ms
VVSG-nota Bourgeois.pdfVVSG-nota Bourgeois
VVSG-nota Vandeurzen.pdfVVSG-nota Vandeurzen
VVSG-nota Van den Bossche.pdfVVSG-nota Van den Bossche
(Meer documenten...)

Navigatie