Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

VVSG & Europa

 

 Europese prioriteiten

Het werkprogramma 2015 van de Europese Commissie telt een beperkt aantal nieuwe initiatieven, een reeks voorstellen die worden bijgestuurd en regelgeving die wordt afgeschaft. De VVSG heeft uit het werkprogramma zes prioriteiten geselecteerd die belangrijke gevolgen hebben voor de lokale besturen:

  • Open data (gegevensbescherming)
  • Cohesiebeleid
  • Europees semester (gevolgen voor lokale financiën)
  • Herziening richtlijnen afval
  • Arbeidstijd richtlijn
  • Post 2015 duurzame ontwikkelingsdoelen

 

In samenwerking met de CEMR, de Europese koepel van de VVSG, worden deze dossiers op Europees niveau opgevolgd en worden de bekommernissen vanuit het standpunt van lokale besturen overgemaakt aan de Europese Commissie en het Europees Parlement. 

 

Voorstel voor Europees Fonds voor Strategische Investeringen

Het zogenaamde Juncker plan dat een budget van 315 miljard euro wil genereren om investeringen te stimuleren, legt een voorstel op tafel voor een Europees Fonds voor Strategische Investeringen.  Vanuit de Europese programma's Horizon 2020 en de Connecting Europe Facility wordt geld vrijgemaakt om als hefboom te fungeren.  Alle lidstaten hebben projecten ingediend voor investeringen in transport, energie, infrastructuur, innovatie. Voor België staan onder andere de havens, het spoor, infrastructuur en sociale voorzieningen zoals kinderopvang op de lijst.  In de loop van 2015 wordt een eerste reeks van projecten geselecteerd. In samenwerking met de Europese Investeringsbank (EIB) wil de Europese Commissie meer duidelijkheid scheppen over de nieuwe financiële instrumenten  die in het nieuwe fonds en in andere programma's naar voor worden geschoven.

 

 

 

 

 ‭(Verborgen)‬ Documenten

Navigatie