Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

 

 

Omgevingsvergunning : gemeenten kunnen instappen tot 1 junihttp://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/omgevingsvergunning.aspxOmgevingsvergunning : gemeenten kunnen instappen tot 1 juniOp 23 februari is de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning gepland, maar gemeenten kunnen individueel uitstel vragen. <img alt="" src="/PublishingImages/Homepagina/omgverg1.jpg" style="BORDER:0px solid;" />
Afwijking op het OCMW-beroepsgeheim bij terreur vergt waterdichte regelinghttp://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Beroepsgeheim.aspxAfwijking op het OCMW-beroepsgeheim bij terreur vergt waterdichte regelingTerreur is maatschappelijk zo belangrijk dat ook de OCMW's moeten meewerken aan de bestrijding ervan, maar uitzonderingen op de wettelijke geheimhoudingsplicht moeten zeer goed geregeld worden en restrictief worden toegepast.
VVSG ondertekent klimaatengagementen zorgsectorhttp://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/VVSG-ondertekent-klimaatengagementen-zorgsector.aspxVVSG ondertekent klimaatengagementen zorgsectorSamen met de Vlaamse regering willen acht koepelorganisaties, het VIPA en het Vlaams Energiebedrijf de klimaatverandering in sector welzijn, volksgezondheid en gezin aanpakken.

 

 

Integer handelen : training in morele oordeelsvorminghttp://www.vvsg.be/kalender/Paginas/20170124Eendaagsedilemmatraining.aspxInteger handelen : training in morele oordeelsvorming23-1-2017 23:00:00
Computers, Privacy & Data Protection 2017 - the age of intelligent machineshttp://www.vvsg.be/kalender/Paginas/CPDP-2017.aspxComputers, Privacy & Data Protection 2017 - the age of intelligent machines24-1-2017 23:00:00
Zo past u sociale media toe - Online training!http://www.vvsg.be/kalender/Paginas/20170126-Zo-past-u-sociale-media-toe.aspxZo past u sociale media toe - Online training!25-1-2017 23:00:00
Jongeren uit de jeugdzorg aan het woordhttp://www.vvsg.be/kalender/Paginas/20170126rvvjeugdzorg.aspxJongeren uit de jeugdzorg aan het woord25-1-2017 23:00:00
Opleiding opmaak BEL-profiel http://www.vvsg.be/kalender/Paginas/20160126BELprofiel.aspxOpleiding opmaak BEL-profiel 25-1-2017 23:00:00
Aan de slag als centrumleider 2017http://www.vvsg.be/kalender/Paginas/2017aandeslagalscentrumleider.aspxAan de slag als centrumleider 201725-1-2017 23:00:00
Training gedragsgericht interviewhttp://www.vvsg.be/kalender/Paginas/2017gedragsgerichtinterviewgent.aspxTraining gedragsgericht interview26-1-2017 23:00:00
Lerend netwerk voor animatoren http://www.vvsg.be/kalender/Paginas/2017lnwanimatiediepenbeek.aspxLerend netwerk voor animatoren 26-1-2017 23:00:00
Regionale ondersteuningspunten voor assistentiewoningen http://www.vvsg.be/kalender/Paginas/20170131_ROPGAW_Leuven.aspxRegionale ondersteuningspunten voor assistentiewoningen 30-1-2017 23:00:00
Lerend netwerk hoofdverpleegkundigenhttp://www.vvsg.be/kalender/Paginas/2017lnwhfdvkbrugge.aspxLerend netwerk hoofdverpleegkundigen30-1-2017 23:00:00

 

 

hoofd deskundige ruimtelijke orderinghttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/hoofddeskundigeruimtelijkeorderinggemeenteroosdaal.aspxhoofd deskundige ruimtelijke orderingGemeente Roosdaal
deskundige GIS en mobiliteithttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/deskundigegisenmobiliteitgemeenteroosdaal.aspxdeskundige GIS en mobiliteitGemeente Roosdaal
diensthoofd sociale zorghttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/diensthoofdsocialezorggemeentepuurs.aspxdiensthoofd sociale zorgGemeente Puurs
projectcoördinator verpakkingsafvalhttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/stafmedewerkerjuristsocialezakenvvsg.aspxprojectcoördinator verpakkingsafvalVereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
projectmanager hefboomproject Hof Van Busleydenhttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/projectmanagerhefboomprojfecthofvanbusleydenstadmechelen.aspxprojectmanager hefboomproject Hof Van BusleydenStad Mechelen
algemeen coördinator lokaal cultuurbeleidhttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/algemeencoördinatorlokaalcultuurbeleidstadmechelen.aspxalgemeen coördinator lokaal cultuurbeleidStad Mechelen
expert stedenbouwkundige vergunningenhttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/expert-stedenbouwkundige-vergunningen.aspxexpert stedenbouwkundige vergunningenStad Mechelen
diensthoofd - omgevingsambtenaar / milieuhttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/diensthoofdomgevingsambtenaarmilieustadgenk.aspxdiensthoofd - omgevingsambtenaar / milieuStad en OCMW Genk

 

 

Artikel 60 § 7 in Tijdelijke Werkervaring: circulaire geeft praktische uitleghttp://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Omzendbrief-tijdelijke-werkervaring.aspxArtikel 60 § 7 in Tijdelijke Werkervaring: circulaire geeft praktische uitleg
Gezamenlijke sollicitatieprocedure met gemeente en OCMWhttp://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Gezamenlijke-sollicitatieprocedure-met-gemeente-en-OCMW.aspxGezamenlijke sollicitatieprocedure met gemeente en OCMW
Tabakswinkels en de wet openingsurenhttp://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Tabakswinkels-en-de-wet-openingsuren.aspxTabakswinkels en de wet openingsuren
Gedeeltelijke vrijstelling inhaalbeweging bindend sociaal objectiefhttp://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Gedeeltelijke-vrijstelling-inhaalbeweging-bindend-sociaal-objectief.aspxGedeeltelijke vrijstelling inhaalbeweging bindend sociaal objectief
Artikel 60 §7 in Tijdelijke Werkervaring: welke overgangsregeling?http://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Toepassing-overgangsreglementering-artikel-60-§7-in-Tijdelijke-Werkervaring.aspxArtikel 60 §7 in Tijdelijke Werkervaring: welke overgangsregeling?

 

 

Hoe plaats ik een vacature in de VVSG-media?http://www.vvsg.be/publicaties/Pages/vacaturesinVVSGmedia.aspxHoe plaats ik een vacature in de VVSG-media?
Aan wie geeft de VVSG advies?http://www.vvsg.be/overvvsg/Pages/advies.aspxAan wie geeft de VVSG advies?
Waar vind ik de VVSG-medewerker die mij kan helpen?http://www.vvsg.be/overvvsg/Pages/Medewerkers.aspxWaar vind ik de VVSG-medewerker die mij kan helpen?
Wie is lid van de VVSG-raad van bestuur? http://www.vvsg.be/overvvsg/Pages/bestuur.aspxWie is lid van de VVSG-raad van bestuur?
Waar vind ik een gepaste opleiding?http://www.vvsg.be/Pages/Kalender.aspxWaar vind ik een gepaste opleiding?

 
 
 
​​