Voor een sterk lokaal bestuur

Op zoek naar een presentatie van #VVSGtrefdag?

Kies hieronder uw thema

Randvoorwaarden (gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar, inlichtingenformulier vastgoedinformatie)

​Randvoorwaarden op lokaal niveau

Lokale besturen beschikken over beleidsruimte en over een aantal instrumenten om het eigen ruimtelijk beleid vorm te geven. Of een gemeente dat op een kwaliteitsvolle wijze doet, hangt onder meer af van een aantal randvoorwaarden:

 • de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar (GSA), straks de omgevingsambtenaar (GOA).
  De GSA begeleidt de opmaak van de diverse plannen (structuurplan, ruimtelijke uitvoeringsplannen) en bereidt de beoordeling door het College voor van de aanvragen voor een stedenbouwkundige en verkavelingsvergunning. Dat maakt de stedenbouwkundige ambtenaar tot dé spilfiguur op het vlak van ruimtelijke ordening. Iedere gemeente moet een (deeltijds) stedenbouwkundige ambtenaar in dienst hebben. Voor de aanstelling van een stedenbouwkundige ambtenaar zijn in beperkte mate subsidies beschikbaar. Stedenbouwkundig ambtenaar aanwijzen zonder juist diploma weer mogelijk.

  Met de komst van de omgevingsvergunning verdwijnt de functie van gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar.
  Lees hier meer over hoe die overgang verloopt en wat in de toekomst de rol is van de omgevingsambtenaar.

  In Vlaanderen en in Brussel worden verschillende opleidingen georganiseerd die een 'diploma ruimtelijke ordening' afleveren. Dit diploma is nodig om te worden aangesteld als gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar. Klik hier voor meer informatie over de opleidingen.
 • de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO)
  De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening is een adviesorgaan dat het College en de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd adviezen verleent over allerlei onderwerpen rond ruimtelijke ordening.
  De VVSG is overigens tevens vertegenwoordigd in Strategische Adviesraad Ruimtelijke ordening (SARO) . De SARO adviseert de Vlaamse regering over (wijzigingen van) decreten en uitvoeringsbesluiten of geeft adviezen over ruimtelijke ordening uit eigen beweging of op vraag.

 • Openbaarheid van bestuur
  De stukken ter voorbereiding van een plan of ter beoordeling van een vergunningen (bezwaren, aanvraag) zijn stedenbouwkundige bestuursdocumenten. Ze worden vaak als 'gevoelige' informatie beschouwd. Toch geldt ook hier: openbaarheid is de regel, niet-openbaarheid de uitzondering. Op de VVSG-website is er meer informatie te over openbaarheid van bestuur

 • Stedenbouwkundige informatie
  Burgers, notarissen of immokantoren komen aan het gemeentelijk loket met talrijke vragen rond verkavelen, bouwen en verbouwen. Veel lokale besturen steken veel energie in het verstrekken van informatie en het begeleiden van de burger met bepaalde plannen.
  Een burger kan op verschillende manieren stedenbouwkundige informatie vragen aan de gemeente, afhankelijk van de vraag of een gemeente al over een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister beschikt of niet. Het gaat om het 'stedenbouwkundige inlichtingen' (gemeenten die géén plannen- en vergunningenregister klaar hebben), 'het stedenbouwkundig uittreksel' (in gemeenten die wél al een plannen- en vergunningenregister hebben) en het 'stedenbouwkundig attest' (om in te schatten of concrete bouwplannen later een kans hebben om vergund te worden).
  Daarnaast bestaat er de goede praktijk van het inlichtingenformulier vastgoedinformatie. Dit model wordt door de VVSG, in samenwerking met de KFBN (de federatie van notarissen) samengesteld als hulpmiddel voor gemeenten en aanvragers van vastgoedinformatie.

  U vindt onder 'documenten' de volgende teksten:

  • het modelformulier in pdf-formaat
  • het modelformulier in excel-formaat. Gemeenten kunnen zo het document aanpassen naar de eigen mogelijkheden
  • een informatieve toelichting op het inlichtingenformulier.

 

Bent u een lokaal mandataris of werkt u voor een lokaal bestuur en hebt u vragen over de randvoorwaarden om tot een goede ruimtelijke ordening te komen, neem dan contact op met Xavier Buijs

Navigatie