Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren

Titel

Pagina-inhoud

 

 

 

Tegen uiterlijk 22 december 2015 moet in principe het volledige gemeentelijke rioolnet en de IBA’s (individuele waterzuiveringsinstallaties) aangelegd zijn. Maar concretere uitvoeringstermijnen zullen worden vastgelegd in bindende uitvoeringsplannen die volgen op de zoneringsplannen. Voor de IBA’s geldt mogelijk uitstel enkel voor bestaande gebouwen die op het moment van hun bouw wettelijk voldeden met een septische put. Dit staat in het wijzigingsbesluit over de aanpassing van Vlarem II aan het systeem van de zoneringsplannen. De principiële termijn (tot 22 december 2015) kan misschien verlengd worden conform de Europese Kaderrichtlijn Water. Die Europese richtlijn vraagt een goede waterkwaliteit tegen 2015. Onder bepaalde voorwaarden kunnen de lidstaten twee keer 6 jaar uitstel krijgen (tot 2027) voor het halen van de goede kwaliteit van sommige waterlopen. De vraag blijft welke maatregelen allemaal nodig zijn om een goede waterkwaliteit te halen en of Europa uitstel tot 2027 zal aanvaarden. Het zal waarschijnlijk nog jaren duren voor we hier zicht op krijgen.

Of de deadline nu 2015 of 2027 is, een verhoogde inspanning in uitbreidings- en vervangingsinvesteringen van riolen blijft nodig. We spreken immers over een infrastructuur met een afschrijvingstermijn van 50 tot 100 jaar. De VVSG raadt de gemeenten aan niet te wachten op de uitvoeringsplannen om de investeringen te plannen, subsidies aan te vragen en de projecten op te starten.

Het Vlarem II-wijzigingsbesluit is definitief goedgekeurd en moet enkel nog worden gepubliceerd in het Staatsblad.

VVSG-contact: Christophe Claeys, tel. 02 211 56 11.

 

Datum

Bijlagen

Gemaakt om door
Laatst gewijzigd op door

Navigatie