Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren

Titel

Pagina-inhoud

 

 

 De Vlaamse regering verdubbelde het subsidiebedrag per IBA (individuele waterzuiveringsinstallatie) die door de gemeente of gemeentelijke rioolbeheerder geplaatst en beheerd wordt: een verhoging van 1250 naar 2250 euro per IBA. Dit gebeurde op voorstel van minister Crevits en mede op vraag van de VVSG.

Het definitief goedgekeurde subsidiebesluit voldoet grotendeels aan de VVSG-visiedat IBA’s bij woongelegenheden, verenigingen, scholen en zorginstellingen alleen Vlaamse subsidies kunnen krijgen mits ze beheerd worden door een gemeente of gemeentelijke rioolbeheerder. De praktijk wijst immers uit dat IBA’s beheerd door particulieren meestal na enkele jaren geen zuiveringsrendement meer halen.

Er is vooralsnog geen subsidie voor IBA’s die eerst aangekocht en geplaatst worden door particulieren en dan voor beheer overgedragen worden aan een gemeente of gemeentelijke rioolbeheerder - de minister onderzoekt de mogelijkheid hiertoe nog.

De aanleg van IBA’s zal in de meeste gevallen pas ecologisch renderen als eerst de zwaardere lozingspunten worden opgelost door de aanleg van riolen en door de aansluiting van die riolen op grootschalige waterzuiveringsinstallaties. De aanleg van riolen blijft dus voor vele gemeentelijke rioolbeheerders de zwaarste en meest prioritaire opdracht. In een antwoord van minister Crevits op een parlementaire vraagvan burgemeester en Vlaams volksvertegenwoordiger Karlos Callens, blijkt dat VVSG hierover een gelijkaardige mening heeft als de minister. Om dit ook duidelijk te maken in de subsidieregeling stelt VVSG voordat de minister enkele criteria zou definiëren om te bepalen welke IBA’s in aanmerking kunnen komen voor subsidies van de Vlaamse overheid.

VVSG-contact: Christophe Claeys, tel.: 02 211 56 11.

Datum

Bijlagen

Gemaakt om door
Laatst gewijzigd op door

Navigatie