Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren

Titel

Pagina-inhoud

 

 

Bij onze omgang met regenwater op en bij woningen en andere gebouwen gelden volgende prioriteiten (vgl. ladder van Lansink bij afvalbeleid):
1° opvangen en hergebruiken,
2° infiltreren op eigen terrein,
3° bufferen met vertraagd lozen in een oppervlaktewater of in een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater,
4° lozen in de regenwaterafvoerleiding (RWA) in de straat.

Zo staat het in het hogergenoemde Vlarem-II-wijzigingsbesluit.
Men moet het regenwater nu dus niet alleen scheiden van het afvalwater en optimaal afkoppelen (zie hoger), maar ook zoveel mogelijk ter plaatse vasthouden op eigen terrein. Alleen op deze manier wordt het afkoppelen van regenwater ook een meerwaarde voor de gemeentelijke riolering en krijgen we globaal een efficiënter rioolsysteem.

VVSG-contact: Christophe Claeys, tel.: 02 211 56 11.

Datum

Bijlagen

Gemaakt om door
Laatst gewijzigd op door

Navigatie