Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren

Titel

Pagina-inhoud

 

 

In de zoneringsplannen van de gemeentelijke riolen bepalen de gemeenten en het Vlaams gewest waar er riolen komen en waar er IBA’s komen. Om deze plannen juridisch te onderbouwen moesten de vroegere A, B, C-zones in Vlarem II vervangen worden door de nieuwe zones uit het zoneringsplan (centraal gebied, collectief geoptimaliseerd buitengebied, collectief te optimaliseren buitengebied en individueel te optimaliseren gebied).

Eind mei keurde de Vlaamse regering hiertoe het hogergenoemd Vlarem-II-wijzigingsbesluit definitief goed.

Voor gemeenten ook belangrijk is dat bij de aanleg of heraanleg van een gemeentelijke riolering het gescheiden stelsel met optimale afkoppeling een verplichting wordt, tenzij de gemeente voor een specifiek rioolproject een uitzondering krijgt in de uitvoeringsplannen. Een gescheiden stelsel met optimale afkoppeling betekent het van de vuilwaterriool afkoppelen van alle verhardingen (grondoppervlakken en dakoppervlakken) van het openbaar en privé terrein. Bestaande gebouwen in een gesloten bebouwing moeten enkel die verhardingen afkoppelen waarvoor men niet onder of door het gebouw moet.

De VVSG ondersteunt dit principe van optimale afkoppeling omdat het een verduidelijking is van de totnogtoe geldende, overal en direct van toepassing zijnde bepalingen in Vlarem II. De VVSG vraagt wel aan de Vlaamse overheid een efficiënte en goed werkende oplossing voor de handhaving van deze bepalingen.

Voor wie nog niet mee is met het volledige verhaal: proper regenwater op een vuilwaterriool zorgt bij hevige regenval voor lokale wateroverlast en voor vervuilende overstorten op waterlopen. Bovendien wordt regenwater op de vuilwaterriool onnodig verpompt en verstoort het de werking van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Daarom staat al geruime tijd in de wetgeving dat alle niet vervuild regenwater van de vuilwaterriool moet afgekoppeld worden.

VVSG-contact: Christophe Claeys, tel. 02 211 56 11.

Datum

Bijlagen

Gemaakt om door
Laatst gewijzigd op door

Navigatie