Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

VVSG en GIS-werking

​De VVSG behartigt de GIS-belangen van de lokale besturen. VVSG is in de meeste gevallen de representatieve gesprekspartner die opkomt voor de GIS-belangen van de gemeenten, OCMW's en andere lokale besturen ten aanzien van andere overheden (de Vlaamse of Belgische regering), en derden (netwerkbeheerders, ... ).

VVSG tracht dit te verwezenlijken door de concrete stellingnames van de VVSG GIS-werkgroep te verdedigen op diverse overlegorganen. Dit doen we enerzijds door te zetelen in de belangrijkste werk- en stuurgroepen rond GIS (CRAB, GRB, GIPOD, KLIP, Wegenregister, DBA, DSI, GDI-stuurgroep, geolokaal, …) en anderzijds via infosessies of overleg.

De VVSG GIS-werkgroep is sinds 1998 actief met vertegenwoordiging van de Vlaamse steden en gemeenten. In de werkgroep worden maandelijks de standpunten voorbereid die de vertegenwoordigers van de steden en gemeenten in de Stuurgroep GDI-Vlaanderen zullen innemen.

Hebt u interesse om deze werkgroep bij te wonen of wenst u verder op de hoogte te blijven van de activiteiten, verslagen, … van deze werkgroep, dan kan u gerust contact opnemen via gis@vvsg.be.

Navigatie